Tavshedspligt og videregivelse af oplysninger

Tavshedspligten medfører, at der er forbud mod at røbe/videregive fortrolige oplysninger til uvedkommende. Omvendt er det fuldt ud lovligt at videregive fortrolige oplysninger til andre kollegaer i kommunen, såfremt det er nødvendigt af hensyn til barnet eller kommunens håndtering af et område.

Hvorvidt du må videregive fortrolige oplysninger afhænger altså af, hvem oplysningerne skal videregives til. Der skal skelnes mellem videregivelse af oplysninger indenfor samme myndighed (dvs. internt i kommunen) og videregivelse til andre myndigheder.

En lang række oplysninger om rent private forhold er utvivlsomt fortrolige eksempelvis oplysninger om helbredsforhold, familieforhold, væsentlige sociale problemer og misbrug af nydelsesmidler. Hvorvidt en oplysning er fortrolig skal vurderes konkret, såfremt du er i tvivl, så spørg din leder.