Takster

Takster

 
Takster 2019
Dagtilbud 0 år til skolestart:
  Bruttodriftsudgift Forældrebetaling
Dagpleje heldags inkl. kost

11.380 kr.

2.845 kr.

Vuggestuer, børnehaver,
integrerede dagtilbud:

 

 

0-2 år 13.152 kr. 3.288 kr.
3 år - skolestart

  7.244 kr.

1.811 kr.

Overgangsarbejde / Tidlig SFO start:
April-juli

  7.244 kr.

1.811 kr.

Frokosttakst i vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner:
0-2 år

  593 kr.

  593 kr.

3 år - skolestart

  593 kr.

  593 kr.

Skolefritidsordning:
Heldagsmodul

1.684 kr.

1.544 kr.

Morgenmodul 726 kr. 666 kr. 

Juniorklubber:

Afdeling Holbøllsminde
og afdeling Centrum

1.740 kr.

  348 kr.

Aften   500 kr.   100 kr.

Taksterne er beregnet på baggrund af budget 2019, men omregnet til betaling i 11 måneder, således at juli måned er betalingsfri.

På selvbetjeningslink Digital Pladsanvisning kan du beregne, om du er berettiget til økonomisk friplads (øverst til højre). 

SFO Morgenmodul giver ikke ret til pasning i skoleferier. Hvis man ønsker at gøre brug af SFO i f.eks. juli måned (betalingsfri), skal barnet som minimum have været tilmeldt SFO i én måned forud (dvs. i juni).

Takster 2019 med orientering om søskende- og fripladstilskud kan ses nederst på siden.