Takster

 
Takster 2020
Dagtilbud 0 år til skolestart:
  Bruttodriftsudgift Forældrebetaling
Dagpleje heldags inkl. kost

11.888 kr.

2.972 kr.

Vuggestuer, børnehaver,
integrerede dagtilbud:

 

 

Vuggestue 13.740 kr. 3.435 kr.
Børnehave

7.596 kr.

1.899 kr.

Forårs-SFO
April-juli

4.535 kr.

1.899 kr.

Frokosttakst i vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner:
Vuggestue

  602 kr.

  602 kr.

Børnehave

602 kr.

602 kr.

Skolefritidsordning:
Heldagsmodul

1.862 kr.

1.707 kr.

Morgenmodul 804 kr. 737 kr. 

Juniorklubber:

Afdeling Holbøllsminde
og afdeling Centrum

1.700 kr.

 340 kr.

Aften   500 kr.   100 kr.

Taksterne er beregnet på baggrund af budget 2020, men omregnet til betaling i 11 måneder, således at juli måned er betalingsfri.

På selvbetjeningslink Digital Pladsanvisning kan du beregne, om du er berettiget til økonomisk friplads (øverst til højre). 

SFO Morgenmodul giver ikke ret til pasning i skoleferier. Hvis man ønsker at gøre brug af SFO i f.eks. juli måned (betalingsfri), skal barnet som minimum have været tilmeldt SFO i én måned forud (dvs. i juni).

Takster 2020 med orientering om søskende- og fripladstilskud kan ses nederst på siden.