Takster

 
Takster 2020
Dagtilbud 0 år til skolestart:
  Bruttodriftsudgift Forældrebetaling
Dagpleje heldags inkl. kost

11.888 kr.

2.972 kr.

Vuggestuer, børnehaver,
integrerede dagtilbud:

 

 

Vuggestue 13.740 kr. 3.435 kr.
Børnehave

7.596 kr.

1.899 kr.

Forårs-SFO
April-juli

4.535 kr.

1.899 kr.

Frokosttakst i vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner:
Vuggestue

  602 kr.

  602 kr.

Børnehave

602 kr.

602 kr.

Skolefritidsordning:
Heldagsmodul

1.862 kr.

1.707 kr.

Morgenmodul 804 kr. 737 kr. 

Juniorklubber:

Afdeling Holbøllsminde
og afdeling Centrum

1.700 kr.

 340 kr.

Aften   500 kr.   100 kr.

Taksterne er beregnet på baggrund af budget 2020, men omregnet til betaling i 11 måneder, således at juli måned er betalingsfri.

På selvbetjeningslink Digital Pladsanvisning kan du beregne, om du er berettiget til økonomisk friplads (øverst til højre). 

SFO Morgenmodul giver ikke ret til pasning i skoleferier. Hvis man ønsker at gøre brug af SFO i f.eks. juli måned (betalingsfri), skal barnet som minimum have været tilmeldt SFO i én måned forud (dvs. i juni).

Takster 2020 med orientering om søskende- og fripladstilskud kan ses nederst på siden.

 


 

 
Takster 2021
Dagtilbud 0 år til skolestart:
  Bruttodriftsudgift Forældrebetaling
Dagpleje heldags inkl. kost

12.542 kr.

3.136 kr.

Dagpleje deltidsplads - 30 timer inkl. kost 12.542 kr. 2.509 kr.
Vuggestuer, børnehaver, integrerede dagtilbud:
Vuggestue 14.887 kr. 3.722 kr.
Vuggestue deltidsplads - 30 timer 14.887 kr. 2.978 kr.
Børnehave

8.130 kr.

2.033 kr.

Børnehave deltidsplads - 30 timer 8.130 kr. 1.627 kr.
Vuggestuer, børnehaver, integrerede dagtilbud inkl. frokosttakst
Vuggestue 14.887 kr. 4.337 kr.
Vuggestue deltidsplads - 30 timer 14.887 kr. 3.593 kr.
Børnehave 8.130 kr. 2.648 kr.
Børnehave deltidsplads - 30 timer 8.130 kr. 2.242 kr.
Forårs-SFO
April-juli

4.448 kr.

2.033 kr.

Frokosttakst i vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner:
Frokosttakst

  615 kr.

  615 kr.

Den maksimale pris for en forældrearrangeret frokostordning kan ikke overstige den fastsatte pris for frokostordning i kommunale og selvejende dagtilbud.
Skolefritidsordning:
Heldagsmodul

1.916 kr.

1.733 kr.

Morgenmodul 1.916 kr. 766 kr.

Klippekort á 10 time

  450 kr.
Klippekort á 20 timer (to valgfrie dage om ugen, der aftales med egen SFO)   900 kr.

Juniorklubber:

Afdeling Holbøllsminde
og afdeling Centrum

1.545 kr.

 381 kr.

Aften   1.545 kr.   100 kr.

Taksterne er beregnet på baggrund af budget 2021, men omregnet til betaling i 11 måneder, således at juli måned er betalingsfri.

På selvbetjeningslink Digital Pladsanvisning kan du beregne, om du er berettiget til økonomisk friplads (øverst til højre). 

SFO Morgenmodul og klippekortsmoduler giver ikke ret til pasning i skoleferier. Hvis man ønsker at gøre brug af SFO i f.eks. juli måned (betalingsfri), skal barnet som minimum have været tilmeldt SFO på heldagsmodul i én måned forud (dvs. i juni).

Takster 2021 med orientering om søskende- og fripladstilskud kan ses nederst på siden.