Takster

Takster

 
Takster 2018
Dagtilbud 0 år til skolestart:
  Bruttodriftsudgift Forældrebetaling
Dagpleje heldags inkl. kost

10.952 kr.

2.738 kr.

Vuggestuer, børnehaver,
integrerede dagtilbud:

 

 

0-2 år 13.428 kr. 3.357 kr.
3 år - skolestart

  7.396 kr.

1.849 kr.

Overgangsarbejde / Tidlig SFO start:
April-juli

  7.396 kr.

1.849 kr.

Frokosttakst i vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner:
0-2 år

  586 kr.

  586 kr.

3 år - skolestart

  586 kr.

  586 kr.

Skolefritidsordning:
Heldagsmodul

1.696 kr.

1.555 kr.

Morgenmodul 732 kr. 671 kr. 

Juniorklubber:

Afdeling Holbøllsminde
og afdeling Centrum

1.715 kr.

  343 kr.

Aften   500 kr.   100 kr.

Taksterne er beregnet på baggrund af budget 2018, men omregnet til betaling i 11 måneder, således at juli måned er betalingsfri. På selvbetjeningslink Digital Pladsanvisning kan du beregne, om du er berettiget til økonomisk friplads (øverst til højre). Morgenmodul giver ikke ret til pasning i skoleferier. Hvis man ønsker at gøre brug af SFO i f.eks. juli måned (betalingsfri), skal barnet som minimum have været tilmeldt SFO i én måned forud (dvs. i juni).

Takstbrev med orientering om søskende- og fripladstilskud kan ses nederst på siden.