Socialpædagogisk fripladstilskud

Du kan søge om socialpædagogisk fripladstilskud, hvis dit barn har et særligt socialt eller pædagogisk behov for en dagtilbuds- eller SFO-plads, og din økonomi gør det vanskeligt at betale for barnets plads i dagtilbud/SFO.

Svendborg Kommune skal give socialpædagogisk fripladstilskud til et barn, når kommunen vurderer, at:

  1. Barnets ophold i dagtilbud/SFO er særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde
    OG
  2. Betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i dagtilbud/SFO.

Begge betingelser skal være opfyldt. Ved behandling af ansøgning om socialpædagogisk fripladstilskud skal der altid ske en konkret og individuel vurdering af dit barns og familiens situation, jf. dagtilbudslovens § 43, stk. 4 og § 63, stk. 4.

Der kan ikke bevilges socialpædagogisk fripladstilskud til børn i private pasningsordninger.

Sådan søger du

Kontakt dit barns dagtilbud/SFO.

Du skal ansøge om økonomisk fripladstilskud, før du kan ansøge om socialpædagogisk fripladstilskud. Du søger om økonomiske fripladstilskud på Digital Pladsanvisning.

Hvis du ønsker at ansøge om socialpædagogisk fripladstilskud, skal du kontakte dit barns dagtilbud/SFO. I fællesskab skal I udfylde et ansøgningsskema, hvor I beskriver forhold om dit barn. Der er brug for denne beskrivelse, når kommunen skal vurdere, om dit barns ophold i dagtilbud/SFO anses som særligt påkrævet af social eller pædagogiske grunde. Du finder ansøgningsskemaet nederst på siden. 

Ved behandling af ansøgningen skal der også foretages en økonomisk beregning af dine økonomiske forhold, så kommunen kan vurdere, om betalingsspørgsmålet vanskeliggør dit barns optagelse eller forbliven i dagtilbud/SFO. For at kunne lave den økonomiske beregning vil du blive bedt om at dokumentere månedlige indtægter og udgifter.

Behandling af ansøgning

Du må forvente en samlet sagsbehandlingstid på fire uger fra Svendborg Kommune modtager ansøgning samt dokumentation for dine økonomiske forhold.

Efter behandling af ansøgning får forældrene afgørelsen sendt i E-Boks. Barnets dagtilbud/SFO får ligeledes besked om udfaldet på ansøgningen.

Når der bevilges socialpædagogisk fripladstilskud, er det vigtigt, at barnet kommer regelmæssigt i dagtilbud/SFO.

Afslag

Hvis ikke begge betingelser for bevilling af socialpædagogisk fripladstilskud er opfyldt, gives der afslag på ansøgningen.

Vejledning

Du kan læse mere om socialpædagogisk fripladstilskud i vejledningen nederst på siden.