Landbrug

Hvis du skal etablere, udvide eller ændre dit landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold, skal du have en tilladelse eller godkendelse efter husdyrbrugloven.

Hvordan du skal søge, afhænger af produktionsarealet, udvidelsens omfang eller typen af omlægning. Ansøgningen vil blive vurderet ud fra, om udviklingen sker på et bæredygtigt grundlag og værner om natur, miljø og landskab - også med hensyn til naboer og lokalsamfund.

I den forbindelse bliver offentligheden, naboer m.v. ofte inddraget i behandlingen af din sag.

Der bliver ført tilsyn med alle større husdyrbrug. Det vil sige,  at vi kontrollerer, om reglerne inden for området bliver overholdt. Det kan fx være:

  • indretning af stalde og lagre til opbevaring af husdyrgødning
  • opbevaring af husdyrgødning og ensilage
  • anvendelse af husdyrgødning

Der er brugerbetaling på godkendelser og tilsyn på husdyrbrug, se folder om brugerbetaling, der er vedlagt som bilag nedenfor.