Landbrug

Hvis du ønsker at holde husdyr, kan du her få oplysninger om gældende love og regler.

Hvordan du skal forholde dig i forholdt til kommunen, afhænger af dit dyreholds størrelse og karakter, samt om du bor i by eller landzone.

Loven skelner mellem ikke-erhvervsmæssige og erhvervsmæssige husdyrhold, hvor det udelukkende er dyreholdets størrelse der definerer hvilken kategori dyreholdet hører til i – og altså ikke om dyreholdet udnyttes økonomisk.

Ønsker du at etablere, udvide eller ændre et erhvervsmæssigt dyrehold, skal det meddeles til kommunen, som også har tilsynspligt hermed.

Herunder kan du se, om du har et erhvervsmæssigt dyrehold.

Klik dig derefter videre i menuen til venstre.

Du er velkommen til at kontakte landbrugsgruppen, hvis du har yderligere spørgsmål!