Jordflytning

Når du skal flytte jord, skal du være opmærksom på, om det skal anmeldes, eller om du skal bruge en deklaration.

Flytning af jord, der kræver en deklaration
Flytning af ren jord, dvs. jord, der ikke er omfattet af områdeklassificeringen (klik på kortet i højre side for at se de områdeklassificerede grunde), skal afleveres med en udfyldt deklaration på et godkendt modtageanlæg. Du kan finde en blanket til deklarationer under Digital selvbetjening.

Flytning af jord, der skal anmeldes
Følgende former for jordflytning skal anmeldes:

 • forurenet jord, eksempelvis ved akut spild
 • jord fra områdeklassificerede ejendomme (klik på kortet i højre side)
 • jord fra offentlige veje
 • jord fra en ejendom med en kendt/kortlagt forurening (følg linket i højre side for at finde V1- og V2-grunde)
 • jord fra et modtageanlæg for jord


Sådan anmelder du flytning af jord
Når du skal anmelde flytning af jord, skal du gå ind på jordweb.dk. Brug linket ude i højre side under Digital selvbetjening. Vi behandler din ansøgning inden for et par dage og sender vores svar til både ansøgeren, modtageanlægget og transportøren.

Hvis du skal flytte jord fra en områdeklassificeret grund, skal der tages prøver af jorden. Du kan vælge at få et godkendt laboratorium til at gøre det for dig, inden du flytter jorden, eller du kan lade modtageanlægget tage en jordprøve, når du afleverer jorden.

Hvis du skal flytte jord fra en grund med en kendt/kortlagt forurening, skal du søge om tilladelse hos os.

Her kan du aflevere jord

 • Klintholm I/S, Klintholmvej 50, 5874 Hesselager, telefon 62 25 30 86 (kun dokumenteret jord)
 • Meldgaard Miljø, Miljøcenter Klintholm, Klintholmvej 50, 5874 Hesselager, telefon 27 75 22 04 (kartering og sortering)
 • Sandholt Lyndelse Miljøcenter, Landevejen 5, 5672 Broby, telefon 62 64 15 25
 • RGS Nordic A/S, Energivej 32, 5260 Odense S, telefon 88 77 90 80
 • Norrecco A/S Fyn, P.L. Brandts Alle 5, 5220 Odense SØ, telefon 70 22 44 47
 • Jordrens Syd ApS, Kielbergvej 23, 5750 Ringe, telefon 42 19 55 65
 • Odense Nord Miljøcenter, Strandløkkevej 100, 5270 Odense N, telefon 66 13 13 72
 • Nymølle Stenindustrier A/S, Torpegården, Ibjergvej, 5792 Årslev, telefon 20 68 20 11 (kun dokumenteret ren jord)
 • NCC Sellebjerg, Vængevej 4 A, 5771 Stenstrup, telefon 61 95 33 30 (kun dokumenteret ren jord)


Sådan får du analyseret jord
Hvis du skal have analyseret jord, skal du bruge et godkendt laboratorium. Vi har kendskab til følgende godkendte laboratorier:

 • Eurofins
 • Højvang Miljølaboratorier A/S
 • Miljølaboratoriet
 • AL North (AgroLab)
 • VBM Laboratoriet


Genbrug af lettere forurenet jord
Hvis du vil genbruge lettere forurenet jord, skal du søge om tilladelse hos os.

Du må genbruge jord fra en offentlig vej på en anden offentlig vej - uden at du skal søge om tilladelse.