Illustration Husdyrgødning
Illustration Husdyrgødning

Opbevaring og udbringning af husdyrgødning

Herunder kan du læse mere om reglerne for opbevaring og udbringning af fast og flydende husdyrgødning.

Har du ikke husdyrhold på din ejendom, men opbevaring af husdyrgødning svarende til et erhvervsmæssigt dyrehold, skal kommunen informeres herom, da ejendommens gyllebeholdere og møddingspladser mv. så er underlagt 6-års gødningstilsyn. 

[Redigeret marts 2020]