Illustration Husdyrgødning
Illustration Husdyrgødning

Husdyrgødning

Udspredning og opbevaring af husdyrgødning

Hvert år skal landmændene bringe husdyrgødning ud på markerne, hvilket kan være til gene for mange.

Generelt må husdyrgødning ikke udbringes på en måde og på sådanne arealer, at der er fare for, at gødningen strømmer til søer eller vandløb, herunder dræn, ved tøbrud eller regnskyl.

Herunder kan du læse mere om reglerne for udbringning af fast og flydende husdyrgødning.

Se folder om opbevaring af fast husdyrgødning under bilag.

[Redigeret marts 2020]