Diesel-tankanlæg

Olietanke til dieselolie eller benzin, mindre end 6.000 liter.

Indretning af tankplads med én stander
Tank og tankplads skal etableres og indrettes, så de lever op til de beskrevne retningslinjer i forskriften: Retningslinjer for indretning af tankpladser

Etablering eller sløjfning af olietanke
Når du skifter din dieselolietank, skal du udfylde et anmeldelsesskema til Svendborg Kommunevia blanketten til anmeldelse og sløjfning af tankanlæg. Du skal underskrive skemaet og returnere det sammen med en kopi af tankattesten samt en planskitse, der viser tankens placering på grunden i forhold til bygninger, veje og skel.

Anmeldelsen skal ske senest 14 dage, før du påbegynder arbejdet.

Sløjfning af olietanke, i forbindelse med etablering af ny en tank, sker på samme anmeldelsesskema senest fire uger efter sløjfningen.

Etablering af en ny eller sløjfning af gammel tank, skal altid ske i overensstemmelse med Olietanksbekendtgørelsen. På den baggrund anbefaler Svendborg Kommune, at arbejdet udføres af en autoriseret VVS-installatør.

Hensyn til grundvandet
Kommunen kan kræve indflydelse på selve placeringen af en ny olietank, hvis det vurderes, at der er risiko for forurening af grundvand, jord, undergrund eller anlæg, hvorfra der udvindes drikkevand.

Udendørs anlæg med olietanke inkl. pipelines må ikke etableres inden for en afstand af 50 meter til almen (over ni husstande) vandforsyningsanlæg og 25 meter til andre boringer (under ni husstande). Endvidere er der ved nedgravede anlæg et beskyttelsesområde på 300 meter til grundvandsindvinding.

Plasttanke
Hvis du vil etablere en plasttank, stiller Beredskabsstyrelsen nogle særligt skærpede brandkrav til placeringen. Dem kan du læse mere om her. Det betyder at du skal have godkendt tankens placering hos Svendborg Kommune, inden opsætning og tilslutning.