Anmeldelse, tilladelse eller godkendelse?

Alt efter om du skal etablere, udvide eller ændre dit husdyrbrug skal du anmelde det, have en tilladelse eller en miljøgodkendelse.

3-15 dyreenheder

Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug i størrelsesordenen 3-15 dyreenheder kræver en anmeldelse.

15-75 dyreenheder

Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug i størrelsesordenen 15-75 dyreenheder kræver en tilladelse efter § 10 i husdyrgodkendelsesloven.

Over 75 dyreenheder

Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug i en størrelsesorden på over 75 dyreenheder kræver en godkendelse efter § 11 eller 12 i husdyrgodkendelsesloven.

Følgende skal altid anmeldes

·        Ensilageplads eller ensilagesilo

·        Opbevaringsanlæg til husdyrgødning

·        Udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd

·        Skift i dyretype

·        Udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

·        Udskiftning af arealer