Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug

Erhvervsmæssige dyrehold skal have en skriftlig tilladelse fra kommunen inden de etableres, udvides eller ændres. 

En tommelfingerregel er, at store husdyrbrug skal have en miljøgodkendelse (§16a), mellemstore husdyrbrug skal have en miljøtilladelse (§16b), mens mindre erhvervsmæssige husdyrbrug blot skal anmeldes til kommunen. Desuden er der en række mindre etableringer og ændringer der blot kan anmeldes til kommunen.

Fremover skal alle ansøgninger om miljøtilladelse eller godkendelse indsendes via www.husdyrgodkendelse.dk.

[Redigeret marts 2020]