Tilsyn

Svendborg Kommune er tilsynsmyndighed på alle ejendomme i kommunen med et erhvervsmæssigt dyrehold, samt ejendomme der opbevare husdyrgødning tilsvarende et erhvervsmæssigt husdyrhold.

Er dit husdyrhold anmeldt til kommunen, indgår din ejendom i en tilsynsplan, der inkluderer basistilsyn og prioriterede tilsyn, samt kampagnetilsyn. Derudover tager kommunen også på tilsyn i forbindelse med klager, uheld og øvrige borgerhenvendelser.

Ved tilsyn skal kommunen sikre at husdyrbruget ikke giver anledning til uønskede effekter på miljø og sundhed eller risiko herfor. Dette gøres blandt andet ved at kontrollere at husdyrbruget:

  • Har de fornødne tilladelser og godkendelser
  • Overholder gældende lovgivning, lokale forskrifter og regulativer
  • Overholder vilkår fastsat i tilladelser og godkendelser​​​​​​

[Redigeret marts 2020]