Tilsyn

Tilsyn og tilsynsrapporter for landbrug i Svendborg Kommune

Vi fører tilsyn med alle erhvervsmæssige dyrehold, dvs. dyrehold der er større end:

4 heste med føl eller

10 får med lam eller 10 geder med kid eller

2 køer med kalve eller 4 andre slags kvæg eller

2 søer med smågrise eller 15 slagtesvin eller

30 høns eller

4 hunde med hvalpe

Der er tre typer tilsyn: basistilsyn, prioriterede tilsyn og kampagnetilsyn, som beskrevet i Tilsynsbekendtgørelsen. 

Basistilsyn: udføres hvert 3. år for husdyrbrug på 75 DE og derover, og hvert 6. år for husdyrbrug under 75 DE. Ved et basistilsyn gennemgår vi hele husdyrbruget.

Prioriterede tilsyn: Her gennemgås nogle enkelte fokuspunkter. Antallet af prioriterede tilsyn er afhængig af husdyrbrugets miljørisikoscore, der bygger på 5 parameter:

1) Miljøledelse

2) Regelefterlevelse

3) Håndtering og opbevaring af kemikalier, farligt affald og husdyrgødning

4) Størrelse

5) Områdets sårbarhed

Kampagnetilsyn: Hvert år skal vi afvikle to kampagnetilsyn på husdyrbrug og industrivirksomheder. Kommunen fastlægger i starten af året tema og antallet af kampagnetilsyn.

Tilsynsrapporter skal ifølge Tilsynsbekendtgørelsen offentliggøres, og kan ses på Danmarks Miljøadministrations hjemmeside.