Dyrehold i byzone, sommerhusområder mv.

I byzone-, sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig- og erhvervsformål er der begrænsninger for, hvilket dyrehold der må holdes. 

Læs mere om hvilket dyrehold der er lovligt i byzone mv. herunder.

Vær opmærksom på, at hvis et dyrehold i byzone mv. medfører væsentlige gener, forurening eller risiko for forurening kan kommunen meddele påbud med henblik på afhjælpende foranstaltninger, jf. miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

[Redigeret marts 2020]