Affald

Affald

Langt de fleste virksomheder med et P-nummer i Svendborg Kommune skal være med til at betale for administrationen af affald. Det sker via det såkaldte administrationsgebyr.

Administrationsgebyret dækker kommunens omkostninger til

  • at udarbejde affaldsregulativer og affaldsplaner
  • anvisning af affald, affaldskonsulentordning, information og øvrig sagsbehandling vedrørende erhvervsaffald
  • et centralt gebyr, som sendes videre til statens drift af den nationale regulativdatabase og affaldsdatasystemet
  • administration af farligt affald fra virksomheder i Svendborg Kommune.


Er det muligt at blive fritaget fra administrationsgebyret?
I kan søge om at blive fritaget for administrationsgebyret, hvis I på tro og love erklærer, at jeres virksomhed ikke benytter de kommunale affaldsordninger og opfylder en af følgende to forudsætninger:

1. I kan sandsynliggøre, at jeres virksomhed overhovedet ikke skaber nogen former for affald eller
2. I kan dokumentere, at omsætningen i jeres virksomhed for 2016 er mindre end 300.000 kr., og I kan sandsynliggøre, at I ikke skaber nogen former for affald

 

Eksempler på virksomheder, der er blevet fritaget:

"Jeg gør rent hos private, med de rengøringsmidler de har"

"Jeg er specialsvejser og arbejder, som indlejet arbejdskraft hos forskellige virksomheder"

"Jeg laver billedbehandling, og alt foregår elektronisk. Jeg har ingen printer"

"Jeg er fysioterapeut i en klinik, hvor klinikejer betaler administrationsgebyret"

Virksomhedsformer og brancher, nævnt i bilag 8 og 9 i affaldsbekendtgørelsen, bliver fritaget automatisk, og skal derfor ikke søge om at blive fritaget.

Det er kun muligt at blive fritaget for administrationsgebyret for ét år ad gangen. I skal derfor søge om fritagelse hvert år. En fritagelse for administrationsgebyret i 2018 gælder således ikke for 2019.

Producerer vores virksomhed affald?
Miljøstyrelsen har udarbejdet en liste over, hvilke typer affald der typisk opstår for de enkelte erhverv. Denne liste indgår i vurderingsmaterialet for, om jeres virksomhed kan fritages for administrationsgebyret eller ej.

Søg om fritagelse.
Mindst 8 uger før ansøgningsfristen udløber, vil du modtage et brev i din virksomheds postkasse med information om fritagelse og ansøgning. 

Ansøgningsfristen i 2018 er 30. juni.

Søg om fritagelse her