Affald

Svendborg Kommune udfører flere opgaver for kommunens virksomheder, bl.a.:

  • Udarbejde affaldsregulativer og affaldsplaner
  • Klassificere om noget er affald
  • Anvise affald
  • Udarbejde sorteringsvejledninger
  • Myndighedsbehandling fx ved afbrænding af affald
  • Dialog med virksomheder og modtageanlæg vedrørende erhvervsaffald
  • Opsætte og administrere affaldsordninger, fx for farligt affald fra virksomheder

Virksomheder skal selv lave aftaler med en affaldstransportør for afhentning af affald. Bortskaffelsen af affaldet skal følge erhvervsaffaldsregulativet, hvor det er beskrevet, at:

  • Forbrændingsegnet affald skal behandles på Svendborg Kraftvarme​​​​​​
  • Deponeringsegnet affald skal håndteres på Klintholm I/S

Svendborg Kommune må fx ikke opstille regler for genanvendeligt affald, men skal gribe ind, hvis genanvendeligt affald sendes til forbrænding eller deponi og omvendt.

Vil du vide mere om planer for affaldshåndtering i Svendborg Kommune se 'Læs også' Planer i kommunen og i erhvervsregulativet herunder.