Afbrænding af halm
Afbrænding af halm

Markafbrænding

Afbrænding af halm

Halm må som udgangspunkt ikke brændes på marker

Generelt må halm eller andre lignende dele af landbrugsafgrøder ikke afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer, med følgende undtagelser:

  1. Flammebehandling af ukrudt.
  2. Afbrænding af halm fra frøgræsser fra arealer, hvor afgrøden dyrkes det følgende år.
  3. Halm, der har været anvendt til overdækning og lignende.
  4. Mindre spild i forbindelse med presning, herunder fejlbundne halmballer.
  5. Våde halmballer. Afbrænding må først foretages, når der er sket orientering af kommunalbestyrelsen.
  6. Halm på øerne, bortset fra Sjælland, Fyn, Bornholm, Læsø, Samsø, Fanø og Ærø samt øer, der har bro eller dæmning til en af disse øer eller til fastlandet, jf. bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v.

[Redigeret marts 2020]