Mindre dyrehold

Et mindre dyrehold anses for at være et dyrehold med op til 100m2 produktionsareal

Har du et mindre dyrehold, skelnes der lovgivningsmæssigt mellem ikke-erhvervsmæssigt og erhvervsmæssigt dyrehold.

Se mere herunder:

[Redigeret marts 2020]