Beskyttelse af grundvandet

Svendborg Kommune udarbejder indsatsplaner for, hvordan det grundvand, der bruges til drikkevand, skal beskyttes i kommunen. Der er fire indsatsområder i kommunen: Tåsinge, Svendborg (centrale del), Faaborg-Egebjerg og Østfyn. De to sidstnævnte omfatter arealmæssigt overvejende dele af henholdsvis Faaborg-Midtfyns - og Nyborgs Kommuner.


Grundvandskortlægning
Grundlaget for kommunens arbejde med grundvands-beskyttelse er en grundvandskortlægning, som Naturstyrelsen udfører. Indtil nu (maj 2014) er grundvandet på Tåsinge og i området ved Svendborg (fra Oure til Ollerup) blevet kortlagt, se link. Senest i 2015 skal Naturstyrelsen have udarbejdet kortlægningsrapporter for Indsatsområde Faaborg-Egense og Indsatsområde Østfyn. Svendborg Kommune har to år til at udarbejde en indsatsplan, efter at statens kortlægning er udført.

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i Svendborg Kommune
Der er udarbejdet en indsatsplan for indsatsområde Tåsinge og Svendborg. Tåsinge indsatsplanen er vedtaget i 2003 af Fyns Amt.
Indsatsplanen for Svendborg er vedtaget af Svendborg Byråd den 21. december 2009.

Grundvandsbeskyttelse på Ærø
Svendborg Kommune har også udarbejdet en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Ærø. Naturstyrelsen har i januar 2009 leveret en rapport om grundvandskortlægningen på Ærø.
Planen for grundvandsbeskyttelse på Ærø blev godkendt af kommunalbestyrelsen på Ærø den 21. august 2013.

Koordinationsforum
Indsatsplanerne udarbejdes i samarbejde med et koordinationsforum bestående af repræsentanter for vandforsyningerne inden for indsatsområdet, andre berørte myndigheder, jordbruget, industrien og eventuelle andre relevante parter.