Industrimiljø

Forurenende virksomheder skal have en miljøgodkendelse, der tager stilling til, hvor meget miljøet må belastes.

Mindre forurenende virksomheder skal ikke nødvendigvis have en miljøgodkendelse, men Svendborg Kommune kan regulere virksomheden, så mængden af forurening reduceres.

Nogle virksomheder har tilsyn flere gange om året, mens der kan gå op til fire år hos andre virksomheder.

Ved et tilsyn kontrollerer Svendborg Kommune, om virksomheden overholder love, bekendtgørelser og de vilkår, der er stillet i eventuel miljøgodkendelse.

Det betyder, at det blandt andet undersøges, om virksomheden lever op til reglerne omkring

  • støj
  • luftforurening
  • opbevaring og bortskaffelse af farligt affald
  • spildevand