Dagtilbud i Svendborg - her kan børn skabe sig - en barndom i bevægelse

Vision, Mission og Fælles pædagogisk grundlag

Den 1. maj 2018 offentliggjorde Børne- og Socialministeriet en dagtilbudsreform med en ny styrket pædagogisk læreplan. Den samlede ledelse på dagtilbudsområdet har på den baggrund justeret “Vision, Mission og Fælles pædagogisk grundlag”, som er det værdimæssige grundlag, som kendetegner de kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune. Efter en høring og dialog i forældrebestyrelser og i MED-udvalg blev Vision, Mission og Fælles pædagogisk grundlag godkendt af Børne- og Ungeudvalget den 12. oktober 2020.

”En barndom i bevægelse” er et centralt begreb i visionen og rummer flere betydninger. For det første om barndommen som en enestående tid i ethvert menneskes liv med en særlig værdi i sig selv. Derudover værdier om bevægelse som fysisk bevægelse, følelsesmæssig bevægelse og barnets generelle udvikling.

Dagtilbudsledere og pædagogiske teamledere er ansvarlige for at omsætte Vision, Mission og Fælles pædagogisk grundlag og skabe involvering blandt medarbejdere i arbejdet med at skabe trivsel, læring, udvikling og dannelse for alle børn. Den bruges eksempelvis ved medarbejderudviklingssamtaler, gruppeudviklingssamtaler, på personalemøder, ved nyansættelser, i bestyrelser og forældrebestyrelser, som dialogredskab og som introduktion til dagtilbudsområdet i Svendborg Kommune.