Når dit barn skal i børnehave

Når dit barn skal i børnehave

Hvornår kan mit barn starte i børnehave?

Den 1. i den måned, hvor dit barn fylder tre år. Børn i dagpleje eller i Fyrtårnet Byparkens Vuggestue, der fylder tre år i juli måned tilbydes børnehaveplads pr. 1. august.

Hvis mit barn har flere skift?

Hvis det ønskes og hvis dit barn er mindst to år og ni måneder, tilbydes der tidligere børnehavestart ved

 • Tilflytning til Svendborg Kommune
 • Dagplejers fratrædelse
 • Dagplejers barselsorlov
 • Dagplejers uddannelsesorlov
 • Dagplejers start af fire ugers dagplejeuddannelse
 • Dagplejers langtidssygemelding defineret som mindst fire ugers sygemelding

Dette er betinget af, at der er plads i det pågældende børnehus, og at ancienniteten for øvrige børn overholdes. Skift, der er begrundet i eget ønske eller som følge af en selvvalgt udmeldelse, er ikke omfattet af dette regelsæt.

Årsager, som er begrundet i opretholdelse af pladsgarantien, giver ligeledes mulighed for at flytte børn i børnehave inden det fyldte tre år. Denne mulighed bruges kun undtagelsesvist.

Der betales 0-2 års takst i børnehuse til den måned dit barn fylder tre år.

Sådan tildeler Svendborg Kommune pladser?

Med mindre andet ønskes overflyttes dit barn automatisk fra vuggestueafdelingen til børnehaveafdelingen i de børnehuse, der både har en vuggestueafdeling og en børnehaveafdeling.

Børn i dagplejen eller Fyrtårnet Byparkens Vuggestue overflyttes ikke automatisk til et børnehus. Børn i dagplejen eller Fyrtårnet Byparkens Vuggestue skal således skrives op til en plads i et kommunalt eller selvejende børnehus.

Svendborg Kommune tildeler pladser efter opskrivningsdato, ønsker og ledige pladser. Opskrivningsdatoen er barnets to års fødselsdag. Der tages herudover en række hensyn, som betyder, at nogle børn kan få fortrinsret:

 • Børn/familier med særlige pædagogiske behov, der er opprioriteret af kommunale fagpersoner og godkendt ved visitationen. Opprioritering gælder ikke til et bestemt børnehus
 • Børn med søskende i et børnehus, hvor der er en ledig plads. Søskende defineres som børn, der har samme folkeregisteradresse. En søskendefortrinsret er ikke en fortrinsret til, at det ene barn overtager det andet barns plads
 • Tvillinger tilbydes plads i samme børnehus
 • Børn med anden etnisk baggrund end dansk, hvor der kan være særlige kulturelle og sproglige behov

Hvornår får mit barn tilbudt en plads?

Det gør dit barn cirka tre måneder før dit barn skal starte.

Hvordan får jeg besked?

Du får besked på Digital Pladsanvisning og Digital Post (i særlige tilfælde pr. post).

Hvad gør jeg, når jeg gerne vil have pladsen?

Du accepterer den tilbudte plads på Digital Pladsanvisning indenfor fem hverdage.

Hvad sker der, hvis mit barn får tilbudt en anden plads, end det jeg ønsker?

Så er der to muligheder:

 • Du accepterer den tilbudte plads. Ønsker du, at dit barn står på venteliste til et andet børnehus noteres dette ved accept af tilbud. To års fødselsdagen danner stadig grundlag for dit barns placering på ventelisten
 • Du siger nej tak til den tilbudte plads. Det betyder at du selv skal passe dit barn indtil følgende måneds visitering, hvor dit barn igen får tilbudt en plads. Hvis du kun ønsker et bestemt børnehus tilbydes dit barn plads, når der er en ledig plads i det ønskede børnehus. To års fødselsdagen danner stadig grundlag for dit barns placering på ventelisten

Ønske om ændring i opskrivningen skal ske på Digital Pladsanvisning.

Kan mit barn blive overflyttet til et andet børnehus?

Ja, du kan ønske om overflytning til et andet børnehus. Mulighed for overflytning forudsætter, at der er plads i det ønskede børnehus. Ønske om overflytning skal ske på Digital Pladsanvisning.