Politisk indsatsområde

Prioriteret indsatsområde - mangfoldige læringsmiljøer

Børne- og Ungeudvalget besluttede d. 13. dec. 2020 at mangfoldige læringsmiljøer i dagtilbud for alle børn gennem hele dagen med legen som omdrejningspunkt er et prioriteret indsatsområde for dagtilbud i 2021-22. Se punktet på udvalgets dagsorden her: https://www.svendborg.dk/dagsorden/boerne-og-ungeudvalget-13-01-2021 

Nøgleordene er mangfoldighed og variation i løbet af dagen – muligheder for alle børn - legen som omdrejningspunkt for både læring og trivsel.

Herudover besluttede udvalget, at der skal rettes et særligt fokus på at skabe erfaringsudveksling blandt medarbejderne i professionelle læringsfællesskaber på tværs af dagtilbud om indsatsen.
Indsatsområdet skal understøtte arbejdet med den pædagogiske læreplan og afrapporteres sammen med den medio 2022 til Børne- og Ungeudvalget.

I sommeren 2021 arbejdes der med at afgrænse hvilke konkrete tiltag, der sættes i værk lokalt og på tværs af dagtilbudsområdet.

Baggrund 

  • Dagtilbudsloven fra 2018 giver mulighed for, at der lokalpolitisk kan besluttes prioriterede indsatsområder for dagtilbudsområdet.
  • Indsatsområde betyder, at der sættes et særlig ledelsesmæssigt og fagligt fokus på en opgave i en periode, og at udvalget orienteres om fremdriften.
  • Et indsatsområde kan fx understøtte udvalgte elementer af den pædagogiske læreplan og/eller udspringe af evalueringen af læreplanerne.