Når dit barn skal i dagpleje eller i vuggestue

Hvornår skal jeg skrive mit barn op til en plads?

Det skal du gøre hurtigst muligt efter dit barn er født. Den dato hvor du får skrevet dit barn op til en plads, er afgørende for dit barns placering på ventelisten. Jo tidligere du skriver op, jo bedre anciennitet får dit barn. Hvis du ændrer pladsønsker, følger dit barns anciennitet automatisk med. 
Dit barn er garanteret en plads senest tre måneder efter opskrivningsdatoen, hvis dit barn er omfattet af pladsgarantien. For at være omfattet af pladsgarantien, skal du både skrive dit barn op til vuggestue og dagpleje. Svendborg Kommune tilbyder dit barn den ønskede plads, hvis det er muligt. Med mindre andet ønskes tilstræber Svendborg Kommune altid, at tilbyde en plads i dit nærområde, hvis det er muligt.

Hvornår kan mit barn starte i dagpleje eller i vuggestue?

Dit barn kan tidligst starte i dagpleje eller i vuggestue, når det er 26 uger gammelt. Svendborg Kommune er først forpligtiget til at opfylde pladsgarantien, når dit barn er 30 uger gammelt.

Kan jeg ønske en bestemt dagplejer eller et bestemt børnehus?

Ja. Du skal dog være opmærksom på, at det ikke er sikkert, at Svendborg Kommune kan opfylde dine ønsker. Dit barn er garanteret en plads senest tre måneder efter opskrivningsdatoen, hvis dit barn både er skrevet op til vuggestue og dagpleje og dermed er omfattet af pladsgarantien.  Med mindre andet ønskes tilstræber Svendborg Kommune altid, at tilbyde en plads i dit nærområde, hvis det er muligt.

Mit barn har allergi. Hvad gør jeg?

Du skal gøre opmærksom på dit barns allergi ved opskrivning, eller når du bliver bekendt med allergi. Svendborg Kommune forsøger at tage hensyn til det, når der skal findes en plads til dit barn.

Sådan tildeler Svendborg Kommune pladser

Svendborg Kommune tildeler pladser efter opskrivningsdato, ønsker og ledige pladser. Der tages herudover en række hensyn, som betyder, at nogle børn kan få fortrinsret:

  • Børn/familier med særlige pædagogiske behov, der er opprioriteret af kommunale fagpersoner og godkendt ved visitationen. Opprioritering gælder ikke til en bestemt dagplejer eller et bestemt børnehus
  • Børn med søskende hos en dagplejer eller i et børnehus, hvor der er en ledig plads. Søskende defineres som børn, der har samme folkeregisteradresse. En søskendefortrinsret er ikke en fortrinsret til, at det ene barn overtager det andet barns plads. Dit barn har kun søskendefordel, hvis der på tidspunktet for opstart, er indskrevet søskende i samme børnehus eller hos samme dagplejer. 
  • Tvillinger tilbydes plads hos samme dagplejer eller i samme børnehus, hvis det er muligt.
  • Børn med anden etnisk baggrund end dansk, hvor der kan være særlige kulturelle og sproglige behov

Ved tildelingen af pladser kan det være nødvendigt, at tage hensyn til aldersfordelingen hos dagplejeren eller i børnehuset og/eller til andelen af børn bosiddende i udsatte boligområder i børnehuset. 
I integrerede børnehuse kan der opstå situationer, hvor børnehuset ikke kan optage flere børn fra en specifik årgang i vuggestuen, da der på sigt ikke vil være plads til oprykning i børnehaven. 
Der kan også opstå situationer, hvor børn bosiddende i udsatte boligområder ikke kan få plads i bestemte børnehuse, da der maksimalt må nyoptages 30 % børn fra udsatte boligområder i løbet af et kalenderår.  

Hvornår får mit barn tilbudt en plads?

Vi bestræber os på, at dit barn får tilbudt en plads to til tre måneder før dit barn skal starte.

Hvordan får jeg besked?

Du får besked på Digital Pladsanvisning og Digital Post (i særlige tilfælde pr. post).

Hvad gør jeg, når jeg gerne vil have pladsen?

Du accepterer den tilbudte plads på Digital Pladsanvisning indenfor fem hverdage.

Hvad sker der, hvis mit barn får tilbudt en anden plads, end det jeg ønsker?

Så er der to muligheder:

  • Du accepterer den tilbudte plads. Ønsker du, at dit barn står på venteliste til en anden dagplejer eller et andet børnehus noteres dette ved accept af tilbud. Opskrivningsdatoen danner stadig grundlag for dit barns placering på ventelisten
  • Du siger nej tak til den tilbudte plads. Hvis dit barn både er skrevet op til dagpleje og vuggestue og dermed er omfattet af pladsgarantien betyder det, at du selv skal passe dit barn indtil følgende måneds visitering, hvor dit barn igen får tilbudt en plads. Opskrivningsdatoen danner stadig grundlag for dit barns placering på ventelisten. Hvis dit barn kun er skrevet op til enten dagpleje eller vuggestue og dermed ikke er omfattet af pladsgarantien betyder det, at du selv skal passe dit barn, indtil der bliver en ledig plads hos den ønskede dagplejer eller i det ønskede børnehus. Opskrivningsdatoen danner stadig grundlag for dit barns placering på ventelisten.

Ønske om ændring i opskrivningen skal ske på Digital Pladsanvisning.

Kan mit barn blive overflyttet til en anden dagplejer eller et andet børnehus?

Ja, du kan ønske om overflytning til en anden dagplejer eller et andet børnehus. Opskrivningsdatoen danner grundlag for dit barns placering på ventelisten. Mulighed for overflytning forudsætter, at der er plads hos den ønskede dagplejer eller i det ønskede børnehus. Ønske om overflytning skal ske på Digital Pladsanvisning.