Resursetildeling

Kommunale og selvejende dagtilbud tildeles hvert år et budget, som fastsættes med afsæt i den politisk godkendte resursetildeling til kommunale og selvejende dagtilbud, Byrådets beslutninger og lovgivningsmæssige initiativer.

Resursetildelingens formål er at skabe en ensartet, forståelig og gennemskuelig tildeling, hvori kommunale og selvejende dagtilbud fleksibelt kan anvende budgettet indenfor rammerne af dagtilbudsloven og det fælles værdimæssige grundlag - Vision, Mission og Fælles pædagogisk grundlag.

Hovedparten af budgettet til kommunale og selvejende dagtilbud med børnehuse tildeles med afsæt i forventet antal vuggestue- og børnehavebørn. Herudover tager resursetildelingen højde for dagtilbuddenes forskellige vilkår ved at:

  • Skabe økonomisk grundlag for drift af alle børnehuse
  • Indregne stordriftsfordele
  • Omfordele budget med afsæt i børnehusenes socioøkonomiske profil

Du kan læse mere om resursetildelingen til kommunale og selvejende dagtilbud med børnehuse nederst på denne side. Resursetildeling til lønbudget for kommunale og selvejende dagtilbud 2020-2022 beskriver de overordnede principper for fordeling af lønbudget. Administrationsgrundlag for kommunale og selvejende dagtilbud 2021 beskriver den egentlige fordeling af løn- og driftsbudget i 2021.   

Hovedparten af budgettet til Dagplejen tildeles med afsæt i forventet antal dagplejebørn. Du kan læse mere om resursetildelingen til Dagplejen nederst på denne side. Administrationsgrundlag for Dagplejen 2021 beskriver den egentlige fordeling af løn- og driftsbudget i 2021.