Når jeg ønsker plads i en anden kommune, end den jeg bor i

Jeg bor i Svendborg Kommune, men vil gerne have mit barn i et dagtilbud i en anden kommune? Hvad gør jeg?

Du skriver dit barn op til en plads på Digital Pladsanvisning i den kommune, hvor du ønsker plads, og kontakter Pladsanvisningen i den kommune, hvor du ønsker plads.

Jeg bor i en anden kommune, men vil gerne have mit barn i et dagtilbud i Svendborg Kommune? Hvad gør jeg?

Du skriver dit barn op til en plads på Digital Pladsanvisning i Svendborg Kommune, og kontakter Pladsanvisningen i Svendborg Kommune. 

Hvis du bor i en anden kommune og gerne vil have en plads i Svendborg Kommune, anmoder Pladsanvisningen i Svendborg Kommune om betalingstilsagn fra din bopælskommune.  Hvis bruttodriftsudgiften fra din hjemkommune er mindre, end Svendborg Kommunes bruttodriftsudgift, skal du selv betale forskellen. Der ydes ikke fripladstilskud til en eventuel forskel i bruttodriftsudgiften. Vær opmærksom på, at det er Svendborg Kommunes regler om overflytning, udmeldelse mv., der gælder.

Hvis dit barn er indmeldt i dagtilbud i Svendborg Kommune, men I fraflytter kommunen, kan dit barn godt beholde sin plads i dagtilbud her. Der skal dog ligeledes gives betalingstilsagn fra jeres nye bopælskommune.