Frokostordning

Alle børn i dagtilbud skal tilbydes et sundt frokostmåltid i dagtilbuddet hver dag. Hvert andet år kan et flertal af forældrene dog beslutte at fravælge frokostordningen. Frokostordning gælder ikke Dagplejen.

Børnehuse med frokostordninger i 2021-2022

Kontakt den pædagogiske teamleder i børnehuset, hvis du vil høre mere om frokostordningen på stedet.

Hvad omfatter frokostordningen?

Alle børnehuse har et køkken, hvor der kan laves mad til børnene, eller der kan modtages og anrettes mad fra en ekstern leverandør. Hvis maden leveres fra en ekstern leverandør kan den leveres af et cateringfirma, lokale producenter eller centralkøkkener m.m. Det er dagtilbuddet, der i samarbejde med forældrebestyrelsen skal beslutte, hvilken frokostordning børnene skal tilbydes. Det sker på baggrund af de fysiske muligheder i det enkelte børnehus samt lokale forhold og ønsker.

Maden i frokostordningen skal leve op til Fødevarestyrelsens anbefalinger på Alt om kost, Svendborg Kommunes Mad og Måltidspolitik samt Det økologiske bronzemærke, som er besluttet af Byrådet. Der tages så vidt muligt individuelle hensyn til eksempelvis allergi. I særlige tilfælde kan et barn fritages for at deltage i frokostordningen. Det kræver en lægeerklæring.

Frokostordningen er fuldt forældrefinansieret, og pengene går udelukkende til udgifter i forbindelse med frokostordningen i det enkelte børnehus. I 2021 er taksten 615 kr. om måneden, som opkræves som en særskilt takst. Juli måned er betalingsfri. Frokostordningen er omfattet af søskenderabat og fripladstilskud. Se gældende takster.

Hvordan foregår valg om frokostordning?

Der er valg om frokostordning hvert andet år. Det er fastsat i Dagtilbudsloven, at frokostordningen er obligatorisk, medmindre et flertal af forældrene til de indskrevne børn fravælger den. Hvis man som forældre undlader at stemme, tæller det i praksis med som et ja.

I dagtilbud med kun én fysisk enhed (en matrikel) kan forældrebestyrelsen tage beslutningen på vegne af alle forældre. I dagtilbud med flere fysiske enheder sker valget ved en afstemning blandt forældrene i hvert enkelt børnehus. Afstemningen foregår anonymt.