Luftfoto af Hesselager
Hesselager. Fotograf: Marianne Tolstrup

Hesselager områdefornyelse

Her kan du følge med i områdefornyelsesprojektet i Hesselager

I efteråret 2022 har Plan- og Lokalsamfundsudvalget afsat 10,56 mio. kroner til områdefornyelse af Hesselager, og i sommeren 2023 blev der kanaliseret yderligere 1 mio. kroner til byen.

Områdefornyelse er en indsats, hvor kommunen med støtte fra staten omdanner et byområde, der trænger til et ”løft”. Målet er at sætte gang i en positiv udvikling, så et givent byområde kan tiltrække endnu flere tilflyttere og private investeringer.

Områdefornyelsen skal være til gavn for Hesselager by som helhed. Det kan typisk være i form af omdannelse eller anlæg af parker, stier, mødesteder og legepladser, eller plantning af træer, men mulighederne mange.

I tæt dialog med lokalområdet

Områdefornyelsen kommer til at forløbe over flere år og i tæt samarbejde med lokalsamfundet i Hesselager.

Kommunen er tovholder på opgaven og har ansvar for processen, realisering af anlæg og økonomisk styring. Lokale kræfter skal deltage for at sikre en reel lokal forankring af områdefornyelsen.

Følg med i projektet

Du kan læse meget mere om områdefornyelsen på Svendborg Kommunes borgerplatform deltag.svendborg.dk. Her opdaterer vi projektets udvikling løbende og samler borgeres ønsker og idéer til fremtidens Hesselager. Alle med interesse i at bidrage, kan registrere sig på platformen og tage del i projektudviklingen.

Spørgsmål om områdefornyelsen kan rettes til kommunens projektleder, Lone Plovstrup, som arbejder i Byg og Byudvikling: lone.plovstrup@svendborg.dk 

Søg støtte til bygningsbevaring

For at understøtte områdefornyelsen er det muligt at søge støtte til renovering af private boligejendomme. Det gælder dog alene huse, som er opført før 1960 og er beliggende inden for kulturmiljøet Ny Hesselager.

Der kan opnås op til 50% støtte af udgifterne til renovering, dog maks. 200.000 kr. pr. ejendom.

Desuden skal husene istandsættes i overensstemmelse med den oprindelige bygningsarkitektur og håndværksmæssige traditioner.  

Der er afsat godt 1,7 mio. kroner, som uddeles i tre ansøgningsrunder.

Hent publikation, som nærmere beskriver kriterier og vilkår for støtte

Ansøgningsfristerne for at søge er: 

  • 15. januar 2024 
  • 24. juni 2024
  • 13. januar 2025