Lundby

Indskrivning til forårsSFO, børnehaveklasse og SFO

Indskrivning

I Svendborg Kommune er der digital indskrivning til forårsSFO, børnehaveklasse og SFO i efteråret forud for skolestart.

Indskrivning til forårsSFO, børnehaveklasse og SFO i skoleåret 2024/25 foregår i perioden 9. oktober til 5. november 2023.

Forældre modtager information fra distriktsskolen forud for indskrivningen.

Du kan indskrive dit barn her

Distriktsskole

Bopælsadressen bestemmer hvilken skole dit barn hører til. Er du i tvivl om hvilken skole, der er dit barns distriktsskole, kan du se det på siden om skoledistrikter.

Undervisningspligt

Dit barn er undervisningspligtigt fra august i det kalenderår, hvor det fylder 6 år.

Tidligere start i skolen

Børnehaveklassen kan påbegyndes allerede i det år, dit barn fylder 5 år, hvis dit barn er født inden 1. oktober, og skolens leder vurderer, at dit barn vil være i stand til at følge undervisningen i 1. klasse året efter. Kontakt den ansøgte skole for nærmere information.

ForårsSFO i Svendborg Kommune

Vi har forårsSFO i Svendborg Kommune. ForårsSFO begynder hvert år den 1. april. Dette betyder, at dit barn automatisk bliver udmeldt fra børnehaven 31. marts samme år. I 2024 starter forårsSFO tirsdag den 2. april på grund af påsken.

SFO

Du bedes indskrive dit barn til SFO ved den digitale indskrivning. Dit barn er garanteret en plads fra behovsdatoen. Du vil ikke modtage yderligere bekræftelse omkring tilmeldingen.

Frie grundskoler

Skal dit barn gå på en privatskole eller friskole, bedes du angive dette ved din digitale indskrivning. Grunden til dette er, at Svendborg Kommune skal registrere alle undervisningspligtige børn i kommunen.

Frit skolevalg

Du skal søges om frit skolevalg ved digital indskrivning. Du har mulighed for at få dit barn optaget på en anden skole end distriktsskolen, hvis der er plads. Hvis det ikke er muligt at opfylde alle ønsker, optager vi efter følgende prioriterede kriterier:

  1. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner
  2. Søskende til børn på skolen går forud for andre børn
  3. Børn, der bor tættere på skolen går forud for børn, der bor længere væk
  4. Lodtrækning i det omfang objektive hensyn ikke fører til en prioritetsorden

Det er Skole og Uddannelse, der placerer de børn, der ønsker at benytte det frie skolevalg ved digital indskrivning.

Bemærk: Der kan ikke gives garanti for optagelse af barnet, fordi der er søskende på den ansøgte skole.

Svar bliver sendt til den digitale postkasse. Hvis du er fritaget herfor, kommer svaret med almindelig post.

Hvis du vælger en anden skole end distriktsskolen, mister dit barn sin ubetingede ret til at få en plads på distriktsskolen på et senere tidspunkt. Dit barn indgår derefter under samme betingelser som andre uden for distriktet. Læs om Principper for frit skolevalg og Principper for klassedannelse og klasseplacering.

Hvis du ønsker at gøre brug af frit skolevalg inde i et skoleår, skal du selv kontakte den ønskede skole for at høre, om der er en ledig plads på årgangen.

Skoleudsættelse

I henhold til Folkeskolelovens §34, stk. 2, kan du søge om skoleudsættelse med begrundelse i dit barns udvikling.

En skoleudsættelse besluttes i et samarbejde mellem forældre, PPR, dagtilbud og distriktsskolen. 

Det er distriktsskolelederen, der foretager den endelige afgørelse, også selvom dit barn skal gå på en friskole eller privatskole året efter.

Skoleudsættelse skal også registreres ved digital indskrivning.

Læs mere om skoleudsættelse.

Transport

Læs mere om befordring af dit barn her.

Vælges der en skole udenfor distriktet, skal man selv sørge for transport til og fra skole.