Lundby

Indskrivning til forårsSFO, børnehaveklasse og SFO

Indskrivning

Indskrivning til forårsSFO, børnehaveklasse og SFO i skoleåret 2022/23 sker ved henvendelse til distriktsskolen eller den ønskede skole.


Hvor skal mit barn gå i skole?

Barnet hører på baggrund af bopælsadresse til en bestemt skole – barnets distriktsskole. Et barn har altid krav på at få en plads på distriktsskolen. Er du i tvivl om hvilken skole, der er barnets distriktsskole, kan du få det oplyst under 'Læs også'  Hvilket skoledistrikt hører mit barn til.

Hvor gammelt skal mit barn være?

Et barn er undervisningspligtigt fra august i det kalenderår, hvor det fylder 6 år.

Kan mit barn starte tidligere i skole?

Børnehaveklassen kan påbegyndes allerede i det år, barnet fylder 5 år, hvis det er født inden 1. oktober, og skolens leder vurderer, at barnet vil være i stand til at følge undervisningen i 1. klasse året efter. Kontakt den ansøgte skole for nærmere information.

Er der forårsSFO i Svendborg Kommune?

Vi har forårsSFO i Svendborg Kommune, som hvert år begynder den 1. april. Dette betyder at dit barn automatisk bliver udmeldt fra børnehaven 31. marts samme år. 'Læs også' ForårsSFO

Mit barn skal i SFO

Du bedes indskrive dit barn til SFO ved den digitale indskrivning. Du skal være opmærksom på, at barnet er garanteret en plads fra behovsdatoen. Du vil ikke modtage yderligere bekræftelse omkring tilmeldingen.

Mit barn skal på en privatskole eller friskole

Skal dit barn gå på en privatskole eller friskole, bedes du angive dette ved din digitale indskrivning. Grunden til dette er, at Svendborg Kommune skal registrere alle undervisningspligtige børn i kommunen.

Frit skolevalg

Der skal søges om frit skolevalg ved digital indskrivning. Forældre har mulighed for at få deres barn optaget på en anden skole end distriktsskolen, hvis der er plads. Hvis det ikke er muligt at opfylde alle ønsker, optages efter følgende prioriterede kriterier:

  1. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner
  2. Søskende til børn på skolen går forud for andre
  3. Børn, der bor tættere på skolen går forud for børn, der bor længere væk
  4. Lodtrækning i det omfang objektive hensyn ikke fører til en prioritetsorden

Det er Skole og Uddannelse, der placerer de børn, der ønsker at benytte det frie skolevalg ved digital indskrivning.

Bemærk: Der kan ikke gives garanti for optagelse af barnet, fordi der er søskende på den ansøgte skole.

Svar bliver sendt til den digitale postkasse. Hvis man er fritaget herfor, kommer svaret med almindelig post.

Hvis man vælger en anden skole end distriktsskolen, mister man sin ubetingede ret til at få en plads på distriktsskolen på et senere tidspunkt. Man indgår under samme betingelser som andre uden for distriktet. Under 'Læs også' Principper for frit skolevalg - Principper for klassedannelse

Skoleudsættelse

I henhold til Folkeskolelovens §34, stk. 2, kan forældre søge om skoleudsættelse med begrundelse i barnets udvikling.

En skoleudsættelse besluttes i et samarbejde mellem forældre, PPR, dagtilbud og distriktsskolen. 

Det er distriktsskolelederen der foretager den endelige afgørelse, også selvom dit barn skal gå på en friskole eller privatskole året efter.

Skoleudsættelse skal også registreres ved digital indskrivning.

Under 'Læs også' Skoleudsættelse.

Transport

Læs mere om befordring af skoleelever under 'Læs også'

Vælges der en skole udenfor distriktet, skal man selv sørge for transport til og fra skole.