Principper for klassedannelse og klasseplacering

Principper for klassedannelse:
En klasses størrelse er maksimalt 28 børn. Såfremt skolen i særlige tilfælde ønsker et højere elevtal i klassen, ansøger skolen med udtalelse fra skolebestyrelsen herom til skolechefen – dog ikke over 30 iht. folkeskolelovens § 17.

Fordeling af klasser på skoler med flere matrikler:
Byrådet har delegeret kompetencen vedrørende klassernes fordeling på de enkelte matrikler til skolebestyrelserne. Såfremt skolebestyrelsens forslag til fordeling af klasser medfører nedlæggelse af en matrikel, skal beslutning herom ske i Byrådet efter indstilling fra skolebestyrelsen.