Principper for klassedannelse og klasseplacering

En klasses størrelse er maksimalt 28 børn.


Såfremt skolen i særlige tilfælde ønsker et højere elevtal i klassen, ansøger skolen med udtalelse fra skolebestyrelsen herom.

Skolebestyrelsen har kompetencen til at fordele klasserne på skoler med flere matrikler. Såfremt klassernes placering medfører væsentlige konsekvenser i form af øgede udgifter på de centrale midler til befordring, skal beslutningen godkendes politisk. Ansøgning herom skal være administrationen i hænde senest 1. november forud for det skoleår, hvor ændringen ønskes iværksat.