Principper for klassedannelse og klasseplacering

Principper for klassedannelse:
En klasses størrelse er maksimalt 28 børn. Såfremt skolen i særlige tilfælde ønsker et højere elevtal i klassen, ansøger skolen med udtalelse fra skolebestyrelsen herom til skole- og uddannelseschefen – dog ikke over 30 iht. folkeskolelovens § 17.

Fra og med skoleåret 2024/25 sænkes klasseloftet for nye årgange 0.-2- klasse til 26 elever. Såfremt skolen i særlige tilfælde ønsker et højere elevtal for disse årgange, ansøger skolen med udtalelse fra skolebestyrelsen herom til skole- og uddannelseschefen – dog ikke over 28 elever iht. folkeskolelovens § 17.

Fordeling af klasser på skoler med flere matrikler:
Kommunalbestyrelsen træffer beslutning efter indstilling fra skolebestyrelsen om fordeling af klasser på skoler med flere matrikler samt nedlæggelse af en matrikel.