Illustration - Skolekørsel
Illustration - Skolekørsel

Skolekørsel

Du skal selv sørge for dit barns transport til og fra skole. Men i bestemte tilfælde skal Svendborg Kommune sørge for transporten.

Deadline for ansøgning til skolekørsel for det kommende skoleår er altid den 15. april

For at komme i betragtning til skolekørsel, skal ét af følgende kriterier være opfyldt:

1. Skolevejen er for lang

Skolevejen er nærmeste vej eller sti, som eleverne kan færdes på.

Børn med bopæl og skolegang i Svendborg Kommune kan få bevilget fri skolekørsel, når barnet bor i skolens distrikt, og den korteste skolevej er for lang.

Afstandene er følgende:

  • 0.-3. klasse over 2,5 km
  • 4.-6. klasse over 6 km
  • 7.-9. klasse over 7 km
  • 10. klasse over 9 km

Barnet befordres primært med lokale offentlige busruter.

Vælges en skole udenfor skoledistriktet, skal forældre selv sørge for og betale transporten.
Dette gælder dog ikke elever bosiddende i Svendborg Kommune, der optages på udskolingslinjerne: Sciencelinjen, Verdenslinjen, Outdoorlinjen og Sportsklasserne. Her tilbydes befordring med offentlig transport efter gældende regler.

Der tilbydes ikke transport mellem hjem og pasningsordning, samt til og fra konfirmationsforberedelse.

Vær opmærksom på, at der for fri- og privatskoler udelukkende kan søges om Rejsekort under forudsætning af, at kriterierne er opfyldt. 

2. Trafikfarlig skolevej

Børn med bopæl og skolegang i Svendborg Kommune kan få bevilget fri skolekørsel, når barnet bor i skolens distrikt, og hvis en del af skolevejen til distriktsskolen er vurderet som trafikfarlig. De trafikfarlige skoleveje vedtages politisk på baggrund af vejmyndighedens og politiets vurdering.

I Svendborg Kommune inddeles de trafikfarlige skoleveje i tre typer:

  • Trafikfarlige skoleveje: Vejene er trafikfarlige for eleverne at færdes langs med samt at krydse
  • Krydsningsfarlige skoleveje: Vejene er farlige at krydse, men eleverne kan færdes langs med vejen
  • Krydsningsmulige skoleveje: Vejene er farlige at færdes langs med, men eleverne kan krydse vejen

Skolevejene trafikfarlighed inddeles desuden i klassetrin 0-3 klasse, 4-6 klasse og 7-9 klasse

 Link til KortInfo
 Trafikfarlige skoleveje 0-3 klasse
 Trafikfarlige skoleveje 4-6 klasse
 Trafikfarlige skoleveje 7-9 klasse

3. Tilskadekomne elever

Hvis et barn i en midlertidig periode har brug for sygetransport, skal ansøgningen nederst på siden udfyldes og sendes til kørselskontoret. Sammen med ansøgningen skal der foreligge en attest fra sygehus/læge, der dokumenterer barnets transportbehov, samt periode.

Fælles forældremyndighed

Hvis barnet opholder sig lige meget hos forældre med delt forældremyndighed og begge bor i skoledistriktet, kan de selv vælge, til hvilket af de to hjem (dog kun til det ene) befordringen skal gælde fra. Bor kun den ene af forældrene i skoledistriktet, gælder Svendborg Kommunes befordringsforpligtelse til dette hjem.