Skole og Uddannelse

I Svendborg Kommune har vi i alt 11 folkeskoler og 1 specialskole med undervisning af børn med særlige behov. I Skole og Uddannelse har vi ansvaret for kommunens folkeskoler, Ungdommens uddannelsesvejledning på Sydfyn (UU-Center Sydfyn) og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

På følgende sider kan du læse mere om de enkelte skoler, politikker og strategier på skoleområdet, UU-Center Sydfyn, PPR mm. Du kan finde en oversigt over de enkelte skoler og kontaktoplysninger her.


Velkommen til Svendborgs skoler

I Svendborg har vi høje forventninger til både elever, personale, ledelse og forældre. Vi ser en styrke i de børn vi har, de afspejler en mangfoldighed af muligheder, interesser og måder at lære på.

Vi arbejder for børns ret til et favnende dagtilbuds- og skoleliv, der har fokus på den enkeltes potentiale og progression samt trivsel, læring, udvikling og dannelse. For os handler det om at udvikle undervisning, der afspejler og imødekommer den forskellighed, der er i blandet eleverne. Vi er optaget af at udvikle mangfoldige læringsmiljøer, som er det mindset vi arbejder ud fra i Svendborg. Det handler om at børn skal respekteres for det, de er, og det de kan. Vi tror på, det har stor værdi og afgørende indflydelse på børns og unges liv og livskvalitet, at de så vidt muligt bliver i deres lokale folkeskole.

På de følgende sider kan du læse mere om vores skoler, de forskellige muligheder og forskellige overvejelser omkring det at gå i skole i Svendborg Kommune.

 

Med venlig hilsen

Nanna Lohman
Skole- og Uddannelseschef

Centrumpladsen 7, 5700 Svendborg
Telefon: 29 65 76 40
E-mail: nanna.lohman@svendborg.dk


Vi er lige nu særligt optaget af: