Skoleafdelingen

I Svendborg Kommune har vi i alt 11 folkeskoler og 1 specialskole med undervisning af børn med særlige behov. I skoleafdelingen har vi ansvaret for kommunens folkeskoler og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

På følgende sider kan du læse mere om de enkelte skoler, politikker og strategier på skoleområdet, PPR mm. Du kan finde en oversigt over de enkelte skoler og kontaktoplysninger her.


Velkommen til Svendborgs skoler

I Svendborg er vi stolte af vores skoler og tilbud. Vi vil gerne give vores elever de bedste muligheder og en skolegang, de kan tænke tilbage på med gode minder.

Vi har i Svendborg nogle rigtig gode skoler, der hele tiden er i udvikling. Vi har stort fokus på trivsel og udvikling af den enkelte elev og deres muligheder. Vi har positive forventninger til alle børn og unge. Vores kerneopgave er, at sikre dannelsen og udviklingen af alle vores elever. Kerneopgaven arbejder vi for i et tæt samarbejde mellem de enkelte skoler og den kommunale forvaltning. På den måde har vi et godt og kvalificeret blik på vores fælles skolevæsen.

Ud over den almindelige skoledag har vi også en masse seje tilbud til vores børn og unge. De kan både komme på lejrskole, gå i juniorklub, gå i sportsklassen eller på sciencelinjen, komme på Natur- og Miljøskolen, indgå i et samarbejde med en virksomhed og meget mere. Det er alt sammen noget, der giver ekstra værdi til skoledagen og som er med til at skabe trivsel og udvikling for alle vores elever.

På de følgende sider kan du læse mere om vores skoler, de forskellige muligheder og forskellige overvejelser omkring det at gå i skole i Svendborg Kommune.

De bedste hilsner

Nanna Lohman
Skolechef

Centrumpladsen 7, 5700 Svendborg
Telefon: 29 65 76 40
E-mail: nanna.lohman@svendborg.dk


Vi er lige nu særligt optaget af: