Specialtilbud

I Svendborg Kommune er vi optaget af at udvikle mangfoldige læringsmiljøer. Mangfoldige læringsmiljøer er en understregning af, at vi tror på, det har stor betydning og afgørende indflydelse på børns og unges livskvalitet, at de så vidt muligt forbliver i den lokale folkeskole. Derfor er alle aktører omkring eleven forpligtet på at gøre alt, hvad der er muligt for at finde løsninger, der kan medvirke til, at barnet forbliver eller kommer tilbage til egen almenskole. Men nogle gange er der brug for specialpædagogiske indsatser i et miljø udenfor almenundervisningen. For de få elever, der har brug for helt særlige læringsmiljøer, har vi i Svendborg Kommune specialtilbud af høj kvalitet. 

Visitation til det enkelte tilbud sker gennem Svendborg Kommunes centrale visitationsudvalg efter indstilling fra skolen.

 

Svendborg Kommune har følgende tilbud:

Svendborg Heldagsskole

Socio-emotionelle relationsbetingede vanskeligheder af vidtgående karakter

Skolebakken 6, 5762 Vester Skerninge

Leder: Nikolai Stougaard Skibdal

Telefon: 62 23 49 00​

Email: sh@svendborg.dk

 

Byhaveskolen (0. – 10. kl.)

Vidtgående kognitive udfordringer / lavt intellektuelt funktionsniveau

Ørbækvej 47, 5700 Svendborg

Leder: Christoffer Rabølle Steinrud

Telefon: 62236140

Email: byhaveskolen@svendborg.dk

 

Funktionsklasse på Ørkildskolen (0. – 6. kl.)

Lavt intellektuelt funktionsniveau

Østre Skolevej 2, 5700 Svendborg

Leder: Palle Pors

Telefon: 62236300

Email: orkildskolen@svendborg.dk

 

Funktionsklasse på Nymarkskolen (7. – 9. kl.)

Lavt intellektuelt funktionsniveau

Marslevvej 1, 5700 Svendborg

Leder: Pia Brøndsted Jacobsen

Telefon: 62236200

Email: nymarkskolen@svendborg.dk

 

Centerafdelingen på Tåsingeskolen (0. – 10. kl.)

Psykiske udviklingsforstyrrelser af vidtgående karakter

Eskærvej 69, 5700 Svendborg

Daglig leder: Kristine Grauenkjær

Telefon: 62234728

Email: taasingeskolen@svendborg.dk

 

Heldagsklasse på Skårup Skole (0. – 6. kl.)

Komplekse og sammensatte adfærds- og følelsesmæssige vanskeligheder i skolekontekst

Østergade 53, 5881 Skårup

Afdelingsleder: Christina Crillesen

Telefon: 62234884

Email: skaarupskole@svendborg.dk

 

Heldagsklasse på Tåsingeskolen (7. – 9. kl.)

Komplekse og sammensatte adfærds- og følelsesmæssige vanskeligheder i skolekontekst

Eskærvej 69, 5700 Svendborg

Viceskoleleder: Kristine Grauenkjær

Telefon: 62234710

Email: taasingeskolen@svendborg.dk