Principper for frit skolevalg

Frit skolevalg

Forældre har krav på at få deres barn optaget i en folkeskole efter eget valg i deres bopælskommune eller en anden kommune, hvis der er plads på den ønskede skole iht. folkeskolelovens § 36 stk. 3.


Udover retten til frit skolevalg opretholdes forældrenes ubetingede ret til barnets optagelse i distriktsskolen og den eksisterende ret til at forblive i en bestemt skole ved flytning indenfor kommunen eller en anden kommune.Hvis forældrene har valgt en anden skole end distriktsskolen, herunder en fri grundskole eller efterskole, og efterfølgende ønsker at barnet optages i distriktsskolen, har barnet ikke ubetinget ret til at blive optaget på distriktsskolen. Optagelsen vil i lighed med reglerne om frit valg afhænge af de nærmere retningslinjer og skolens kapacitet.
 

 

Optagelse i børnehaveklasse – 9. klasse udenfor skoledistriktet:

Optagelse i børnehaveklasse – 9. klasse udenfor skoledistriktet kan ikke imødekommes, hvis der gennemsnitlig er 24 eller flere elever på årgangen.

 

Optagelse i 10. klasse udenfor skoledistriktet:

Alle elever i Svendborg Kommune er sikret optagelse i 10. klasse, da 10. klasse ikke er en fortsættelse af grundskolen, men overgangen til en ungdomsuddannelse. 

 

Hvis der er flere ansøgere end ledige pladser, optages eleverne efter følgende prioritering:

  1. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner
  2. Søskende til børn på skolen går forud for andre
  3. Børn, der bor tættere på skolen går forud for børn, der bor længere væk
  4. Lodtrækning i det omfang objektive hensyn ikke fører til en prioritetsorden

 

Kommunen yder ikke fri befordring, hvis forældrene vælger anden skole end distriktsskolen i eller udenfor bopælskommunen.

 

Kommunen anvender de af undervisningsministeren fastsatte regler om bopælskommunens betaling til skolekommunen.