Kommunalt måltal for overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse

Landets kommuner er med aftalen ”Fra folkeskole til faglært”, november 2018, forpligtet til at udarbejde lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne med henblik på at understøtte, at kommunerne aktivt arbejder for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Kommunen skal fastsætte egne mål for elevernes uddannelsesvalg i forlængelse af 9. og 10. klasse, dvs. overgang til erhvervsuddannelser og gymnasiale ungdomsuddannelser.

Børne– og Ungeudvalget i Svendborg Kommune har på deres møde 6. april 2022 besluttet at nedenstående måltal er gældende for søgningen til ungdomsuddannelserne marts 2023:

Erhvervsuddannelserne (både EUD og EUX)   22,5%
Gymnasiale uddannelser (både 2- og 3-årige)  70%
Øvrige (indeholder FGU, STU og "Andet")  7,5%