Skoleudsættelse

I henhold til Folkeskolelovens §34, stk. 2, kan forældre søge om skoleudsættelse med begrundelse i barnets udvikling.

I Svendborg Kommune skal børn ikke være skoleparate 1. april, men de skal være parate til forårsSFO.

Hvis et barn skoleudsættes, forventes der, at barnet efterfølgende vil kunne klare skolegang på lige fod med de øvrige børn. Det betyder at der vil skulle være en effekt af et ekstra år i dagtilbuddet.


Der er i Folkeskoleloven ikke udstukket centrale retningslinjer for udsættelse af skolestart.

  • Udsættelse af skolestart i Svendborg Kommune skal ske på baggrund af en individuel vurdering af barnet og skal være begrundet i barnets udvikling og med en forventning om, at barnet efterfølgende vil kunne klare skolegang på lige fod med de øvrige børn.
     
  • Skoleudsættelse vil ikke kunne ske med begrundelse i specialpædagogiske behov, idet folkeskolen giver specialpædagogisk bistand til børn med behov for særlig tilrettelagt undervisning.


Der skal søges om skoleudsættelse i ugerne 41-44, hvor der er digital indskrivning til forårsSFO, børnehaveklasse og SFO. Skoleudsatte børn skal også registreres digitalt.
 

En skoleudsættelse besluttes i et samarbejde mellem forældre, PPR, dagtilbud og distriktsskole.
 

Ansøgning om skoleudsættelse og en handleplan fra dagtilbuddet, afleveres til distriktsskolen i forbindelse med indskrivningen.

 

Det er skolelederen, der foretager den endelige afgørelse. Dette gælder også, hvis en elev efterfølgende indskrives i en fri grundskole.
Skolelederens afgørelse kan ikke ankes.

 

Skal barnet gå i skole i Svendborg Kommune, skal der ansøges om skoleudsættelse i Svendborg Kommune, også selvom at der foreligger en godkendt skoleudsættelse fra anden kommune. Ansøgning og handleplan fremsendes til barnets nye distriktsskole.

 

Du finder skema til ansøgning om skoleudsættelse herunder.