Skoleudsættelse

Skoleudsættelse

Procedure for skoleudsættelse for børn i Svendborg Kommune

Barnet påbegynder børnehaveklassen det år, hvor det fylder 6 år. Med ændring af § 3 stk. 1 i loven om folkeskolen er børnehaveklassen blevet obligatorisk fra skoleåret 2009/2010.

 

Der vil være nogle børn, for hvem det er uhensigtsmæssigt at påbegynde skolegangen på dette tidspunkt.


 

Der er fastlagt en procedure for disse børns skolestart:

  1. Der kan være tale om børn, som er i en akut situation med større eller mindre belastninger eller som er påvirkede emotionelt, psykisk og/eller socialt. For denne gruppe børn er det forældre, dagtilbudsleder og skoleleder, der vurderer skoleudsættelsen. Det er skolelederen, der i sidste ende afgør en eventuel skoleudsættelse. Efter dialog mellem forældre og dagtilbud i oktober/november om barnets skolestart /skoleudsættelse sender forældrene eventuelt i samarbejde med dagtilbuddet en skriftlig anmodning til skolens leder. Dagtilbud og forældre aftaler en skriftlig handleplan for barnets forlængede tid i børnehaven.
     
  2. Der kan være tale om børn med væsentlige behov for særlig støtte. Børn, som har været udsat for langvarig tung belastning, børn, som viser tydelige tegn på mistrivsel og/eller børn med personlige og faglige resurser, som kræver en særlig opmærksomhed og særlig indsats. Disse børn vil typisk påbegynde skolegangen i specialklasse eller specialskole eller med støtte i almindelig folkeskole. For denne gruppe børn skal Pædagogisk Psykologisk Rådgivning medvirke i vurderingen på baggrund af en indstilling. Efter dialog mellem forældre, dagtilbud og PPR/folkeskole/specialskole besluttes barnets skolestart. Hvis skoleudsættelse er den bedste løsning for barnet fremsender forældrene eventuelt i samarbejde med dagtilbuddet en skriftlig anmodning til skolens leder.


Ansøgning om skoleudsættelse og en handleplan fra dagtilbuddet afleveres til distriktsskolen i forbindelse med indskrivningen.

Skoleudsatte børn skal også indskrives digitalt.