Tilbud i fritiden

I Svendborg kommune har vi forskellige fritidstilbud til de børn, der går i 0.-3. klasse og de børn, der går i 4.-6. klasse. For 0.-3. klasse tilbyder vi skolefritidsordning (SFO), mens vi for 4.-6. klasse har det vi kalder juniorklubber