Tilbud i fritiden

I Svendborg kommune har vi forskellige fritidstilbud til de børn, der går i 0.-3. klasse og de børn, der går i 4.-6. klasse. For 0.-3. klasse tilbyder vi skolefritidsordning (SFO), mens vi for 4.-6. klasse har det vi kalder juniorklubber. I de to faner til venstre kan du læse mere om de forskellige tilbud og muligheder, hvordan du finder et fritidstilbud og hvordan du får dit barn tilmeldt.