Årsberetning og regnskab 2019

2020 venter forude. Et nyt år med mange muligheder og udfordringer, hvor vi lige nu står i en Corona-krise, som ingen kender konsekvenserne af. På alle fronter sætter der massivt ind, så jeg håber, at vi i fællesskab medvirker til at borgere og virksomheder kommer igennem på bedste vis.
Men inden 2019 bliver en del af vores historie, er det værd at stoppe op. Hvad har året budt på i Svendborg Kommune?
Det korte svar er – meget! 
Det lidt længere og mere nuancerede svar er, at vi kan se tilbage på et år, hvor optimismen på mange måder har stukket sit smilede ansigt frem, samtidig med at der hele vejen rundt i organisationen skulle effektiviseres for et nærmest uoverskueligt millionbeløb. 
 
Vi kan som både borgere og medarbejdere i Svendborg Kommune glæde os over, at vi fik et bredt budgetforlig, hvor der var mulighed for at anvendelse af midler på forskellige områder. Det håber vi kommer alle til gavn. Både borgerne som dem vi arbejder for i hverdagen, og de ansatte i den store organisation, som en kommune er.

På de store velfærdsområder børn og unge samt de ældre kan vi glæde os over, at vi fortsat bygger videre på det store arbejde, som allerede foregår i daginstitutioner, på skolerne, i hjemmeplejen, hos plejecentrene og i handicapinstitutionerne. 
På skoleområdet handler det om at sikre de mangfoldige læringsmiljøer for eleverne, så de står godt udrustet til fremtiden.
Indenfor daginstitutionsområdet har projekt ”aktive børn” været et af de centrale indsatsområder i 2019.
I et tæt og konstruktivt samarbejde med gode input fra vores ældre medborgere fik vi skruet en flot masterplan sammen for fremtidens ældreliv.

På erhvervsområdet blev 2019 året, hvor Svendborg Kommune fik sit selvstændige erhvervskontor. Et tiltag som erhvervslivet har efterspurgt. Og som vi allerede nu kan se, har været en succes.

En anden succes for Svendborg Kommune – ja hele Sydfyn – er byggeboomet. 2019 har budt på det ene byggeinvesteringsprojekt efter det andet. Så nu glæder vi os til 2020, og de kommende år, hvor vi kan byde velkommen både til tilflyttere og til borgere i kommunen, der har solgt deres ejendom, og ønsker at flytte i et af de nye huse eller lejligheder, som opføres rundt om i kommunen.

En række projekter er fortsat i 2019: Forberedelserne til Landsstævnet 2021, fortsat udviklingen af Svendborg Havn, Den Blå Kant, SIMAC-byggeriet, Frederiksøen og Liv-i-min-by. Alt sammen et udtryk for, at der sker en masse i Svendborg Kommune – hvor ellers?
En anden ting, som jeg glæder mig særligt over er, at Svendborg Kommune til trods for en slunken kassebeholdning og effektiviseringskrav i millionklassen, kan fremlægge et regnskabsresultatet for den ordinære drift med et pænt overskud på driften på 141,3 mio. kr. - budgettet sagde 114,0 mio. kr.
Kommunens netto anlægsudgifter landede på 83,5 mio. kr., med udskudte anlægsinvesteringer på netto
39,0 mio. kr. til 2020.

Disse resultater set sammen med de finansielle poster udviser en styrket likviditet på 21,9 mio. kr. i 2019.

Med disse ord ønsker jeg god læselyst med Svendborg Kommunes årsberetning for 2019.

 

Svendborg Kommune, den 21. april 2020

Bo Hansen, borgmester