Årsberetning og regnskab 2016

Svendborg Kommune oplever i disse år befolkningsfremgang, øget efterspørgsel efter boliger og byggegrunde, færre ledige lejeboliger, stabil beskæftigelse og større optimisme.

Overskriften for budgetforliget for året 2016 var således også ”Et langsigtet løft – Investeringer til fremme af vækst og bosætning”.

For at understøtte denne gunstige udvikling, og sikre en varig forankring, iværksattes bl.a. en målrettet satsning på udvikling af Svendborg Havn, dels ved understøttelse af realiseringen at et nyt SIMAC som omdrejningspunkt i et maritimt kraftcenter på Nordre Kaj og dels ved gennemførelse af bolig- og erhvervsprojekter ved Jessens Mole.

Som led i udviklingen af Tankefuld blev Johannes Jørgensens Vej forlænget sidst på året.

Svendborg Kommune indviede i november 2016 Danmarks første demensby, og for at øge kvalitet og tilgængelighed til kommunens sundhedstilbud blev påbegyndelse af projekt ”Sundhedshus” i Hulgade godkendt og indviet marts 2017. Den fysiske tilpasning af daginstitutionsområdet færdiggjordes med indvielse af Humlebien - bygget efter bæredygtige principper.

2016 var også året, hvor kommunen gjorde store bestræbelser på at få en kommende politiskole opført i Svendborg Kommune, desværre uden succes. Succes havde vi dog alligevel, da valget af værtsby for DGI s landsstævne i 2021 gik til Svendborg Kommune.

Den øvre del af Møllergade i Svendborg blev løftet med færdiggørelse og indvielse af trappen og den grønne tråd.

Antallet af beskæftigede er stabiliseret, dog er Svendborg Kommune fortsat udfordret af, at have forholdsvis mange borgere udenfor arbejdsmarkedet. Aktuelt er der ca. 1.550 borgere der enten er klar til arbejdsmarkedet eller uddannelse.

Erhvervslivet spiller en stor rolle for kommunens virke, og Svendborg Kommune kunne med stolthed modtage en flot 6. plads ud af 98 kommuner for den kommunale service. Placeringer for det lokale erhvervsklima og erhvervsvenlighed viser, at vi er på vej i den rigtige retning – men langt fra i mål endnu.

Fremtidsfabrikken 2 – Kvægtorvet blev etableret og indviet i marts 2017.

Forskerparken i Kullinggade blev sat til salg - og slutseddel skrevet under. I forbindelse med udbud af Nordre Skole i 2016 kom der flere interessante bud – og en aftale er netop indgået.

Alle disse spændende ting – plus mange andre – er en del af fortællingen i vores nye bosætningskampagne: ”Svendborg løfter Svendborg”.  

I den sammenhæng kan vi også glæde os over, at netop bosætningen igen er positiv i Svendborg kommune. I 2016 tilflyttede der 282 flere borgere end der fraflyttede kommunen.

En anden ting, som jeg glæder mig særligt over er, at Svendborg Kommune til trods for en slunken kassebeholdning og effektiviseringskrav i millionklassen, kan fremlægge et regnskabsresultatet for den ordinære drift med et pænt overskud på driften på 101,9 mio. kr. Budgettet sagde 105,4 mio. kr. Så vi ramte atter engang næsten plet. Det viser endnu engang, at vi har styr på økonomien.

Kommunens anlægsudgifter landede på 125,3 mio. kr., med udskudte anlægsinvesteringer på netto 102,5 mio. kr. til 2017.

Med disse ord, ønsker jeg god læselyst med Svendborg Kommunes årsberetning for 2016.

 

Svendborg Kommune, den 18. april 2017

Lars Erik Hornemann, borgmester