Årsberetning og regnskab 2021

Borgmesterens forord

Farvel til et forfærdeligt 2020 overskygget af Coronaens faste greb verden over og goddag til et fantastisk 2021 lød det rundt om i den kommunale administration efter en tiltrængt juleferie.

Nye Coronavarianter opstod, smittetal steg og udrulning af vaccinationsprogrammer trak ud. Så Corona bød i en stor del af 2021 desværre fortsat på massive økonomiske udfordringer og konsekvenser, udsatte aktiviteter, fjernundervisning, nødpasningsordninger, hjemsendelse af mange medarbejdere uden kritiske funktioner på hjemmearbejde og mange flere udfordringer.

Trods de mange benspænd i forhold til en normal situation er det takket være en stor indsats fra kommunens mange medarbejdere lykkes at levere en sikker drift af alle de velfærdsydelser som vores brugere er afhængige af. Der skal naturligvis også lyde en stor tak til borgere, brugere og erhvervslivets medvirken hertil.

2021 bød også på indvielser af spændende projekter som: ”Synergien” – 3.500 m² ved SG-Huset og Svendborg Idrætscenter, hvor unge mellem 15 og 25 år får mulighed for at boltre sig i foreningslivets muligheder, og ”De nye Byrum” ved Klosterplads, Frederiksgade og første etape af Blå kant på Frederiksø – et fælles byrum mellem by og vand, som helt sikkert er et besøg værd.

Ved efterårets budgetlægning for 2022 stod Svendborg Kommune overfor en uvant situation. Her var det nemlig ikke likviditeten som var grænsesættende for udgifter til demografi og den store udgiftsvækst for blandt andet det specialiserede voksenområde - men en serviceramme/loft for udgifter, som kommunerne er underlagt. Budgetforliget indebar således også budgetreduktioner i millionklassen for at Svendborg Kommunes budget kunne lande indenfor den udmeldte serviceramme.

Svendborg Kommunes befolkningstal stiger og stiger – ja faktisk steg det alene i 2021 med netto 605 eller 3,26 procent, således at vi tæller 59.193 indbyggere ved udgangen af 2021 i Svendborg Kommune. Det lyder jo i sig selv som en rigtig god historie, da kommunens indtægter blandt andet beror på indbyggertal. Men med flere indbyggere følger også et større pres på udgifter til velfærdsydelser rundt om i kommunen. Der blev afsat 60 mio. kr. i budgettet til investering af dagtilbudspladser, og behovet er fortsat i 2022.

Der blev også afholdt kommunalvalg i 2021, og Byrådet bliver til Kommunalbestyrelsen fra 1. januar 2022.

Jeg glæder mig særligt over, at Svendborg Kommune til trods for en mangeårig slunken kassebeholdning, ekstraordinære Covid-19 udgifter, løbende effektiviseringskrav i millionklassen og øget udgiftspres, kan fremlægge et regnskabsresultatet for den ordinære drift med et pænt overskud på driften på 152,4 mio. kr.

Dette resultat set sammen med anlægsudgifter og finansielle poster udviser et mindre træk på likviditeten på 15,9 mio. kr. i 2021.

Svendborg Kommune afholdt i 2021 anlægsudgifter for 195,6 mio. kr., som blandt andet omfattede CO2 reduktions- og klimatilpasningsprojekter, projekter indenfor vej- og ejendomsvedligeholdelse, by- og havneudvikling, Svendborg Idrætscenter ”Synergien” og ikke mindst fremrykkede anlæg i forbindelse med Covid-19. 

Med disse ord ønsker jeg god læselyst med Svendborg Kommunes årsberetning for 2021.

 

Svendborg Kommune, den 19. april 2022

Bo Hansen,Borgmester