Årsberetning og regnskab 2017

Svendborg Kommune oplevede også i 2017 en befolkningsfremgang, øget efterspørgsel efter boliger og byggegrunde, færre ledige lejeboliger, stabil beskæftigelse og større optimisme.

Kommunes pengekasse er i disse år under stærkt pres – budgetforliget for året 2018 indeholder således få aktivitetsudvidelser og en række store krav om budgetforbedringer, for fortsat at kunne sikre den grundlæggende kernevelfærd og på sigt skabe bedre økonomisk balance i Svendborg Kommunes virke.

Som kommune står det højt prioriteret, at yde borgere, erhvervsdrivende og besøgende fra nær og fjerne den bedst mulig service og oplevelse – således, at det er et sted man føler sig til rette, ønsker at blive, eller komme til igen.

For at understøtte denne gunstige udvikling, og sikre en varig forankring, fortsattes den en målrettede satsning på udvikling af Svendborg Havn, dels ved understøttelse af realiseringen at et nyt SIMAC som omdrejningspunkt i et maritimt kraftcenter på Nordre Kaj og dels ved bolig- og erhvervsprojekter ved Jessens Mole.

Svendborg Kommune er vært for det kommende DGI Landsstævne i 2021. Det har vi prøvet før – men dermed ikke sagt, at det bliver en hel nem udfordring.  Nogen vil sige, at der er lang tid til – men da planlægning og koordinering er en vigtig og stor del af processen er vi allerede i fuld sving.

Antallet af beskæftigede er stabiliseret, dog er Svendborg Kommune fortsat udfordret af, at have forholdsvis mange borgere udenfor arbejdsmarkedet. Aktuelt er der ca. 1.840 borgere der enten er klar til arbejdsmarkedet eller uddannelse.

Fremtidsfabrikken 2 – Kvægtorvet blev etableret og indviet i marts 2017.

Den tidligere Nordre Skole blev udbudt til salg i 2016, og en aftale om salg til boligforening indgået i 2017. Ligeledes blev forskerparken og Jessens Mole 9-11 solgt i 2017.

Alle disse spændende ting – plus mange andre – er en del af fortællingen i Svendborg Kommunes bosætningskampagne: ”Svendborg løfter Svendborg”.  

I den sammenhæng kan vi også glæde os over, at netop bosætningen igen er positiv i Svendborg kommune. I 2017 tilflyttede der 178 flere borgere end der fraflyttede kommunen.

En anden ting, som jeg glæder mig særligt over er, at Svendborg Kommune til trods for en slunken kassebeholdning og effektiviseringskrav i millionklassen, kan fremlægge et regnskabsresultatet for den ordinære drift med et pænt overskud på driften på 95,7 mio. kr. Budgettet sagde 101,0 mio. kr. Så vi ramte atter engang næsten plet. Og viser, at vi har styr på økonomien.

Kommunens anlægsudgifter landede på 135,8 mio. kr., med udskudte anlægsinvesteringer på netto 53,9 mio. kr. til 2018.

 

Med disse ord ønsker jeg god læselyst med Svendborg Kommunes årsberetning for 2017.

 

Svendborg Kommune, den 17. april 2018

Bo Hansen, borgmester