Årsberetning og regnskab 2012

I forordet til budgettet for 2012 skrev jeg, ”at Svendborg Kommune i dag har en økonomi, der hænger sammen på lang sigt”. Jeg skrev også, at betingelsen er, ”at vi holder godt fast i rattet og fortsætter med en meget stram styring af udgifter og indtægter”.

Disse udsagn blev senere understøttet af, at revisionen til regnskabet for 2011 bemærkede, ”at Svendborg Kommunes aktuelle økonomiske situation er fornuftig vurderet på bæredygtig drift og det likvide beredskab”. Det er pæne ord, især når de kommer fra revisionen.

Nu er det så blevet regnskabets time for 2012, og bedømt på de økonomiske hovedtal kan vi heldigvis konstatere, at vi igen nåede sikkert i mål med det, som vi havde sat os for. Og det vi havde sat os for var at videreføre den økonomiske politik - som fastlægger rammerne for budgetlægningen - med et driftsoverskud på minimum 100 mio. kr. og en disponibel kassebeholdning i intervallet 80-100 mio. kr.

Det lyder måske lidt tørt og kedeligt, men det er ganske betryggende og godt at vide, at der er styr på økonomien. Nogen vil måske mene, at vi kommer i mål med en ”for pæn sikkerhedsmargin” i forhold til målet for overskud på driften, men det er nu trods alt bedre end historien om ”en ubetalt regning”, der skubbes til betaling på et senere tidspunkt.

Om 2012 kan det siges, at det ikke har været et år med nye store besparelser. I stedet har det været året, hvor energien er blevet lagt i lagt i at færdiggøre, konsolidere og kvalitetssikre de meget store tilpasninger, der har været på en lang række af de borgernære kommunale serviceopgaver i årene forinden.

2012 har også været året, hvor store tilpasninger i kommunens organisering og ledelse skulle stå sin prøve. En analyse kunne i løbet af året vise, at Svendborg Kommune - mellem 7 undersøgte kommuner - kunne fremvise det laveste antal ledere set i forhold til det samlede antal medarbejdere i kommunen. Regnskabet for 2012 fortæller, at ”prøven” – også målt på det økonomiske parameter – er bestået med pæne karakterer.

Der bliver nu ikke tid til at hvile på laurbærrene, for forude venter nye udfordringer. Udviklingen i den internationale økonomi tilsiger, at kommunerne - også i de kommende år - i bedste fald må forberede sig på nulvækst i økonomien. Ubalance på statens finanser og Danmarks økonomiske forpligtigelser i EU-samarbejdet medfører, at nye udgiftskrævende opgaver i kommunerne fortsat må finansieres ved effektivisering og besparelser på andre områder.

Så vi gør derfor klogt i at fastholde og forsvare den solide styring af økonomien, som vi har fået etableret i Svendborg Kommune. Regnskabet for 2012 viser igen, at vi har styrken til at gøre det.


Svendborg Kommune, den 23. april 2013
Curt Sørensen, borgmester

Læs hele årsberetningen og tilhørende materiale her: