Årsberetning og regnskab 2020

Borgmesterens forord

”2020 venter forude. Et nyt år med mange muligheder og udfordringer, hvor vi lige nu står i en Corona-krise, som ingen kender konsekvenserne af. På alle fronter sættes der massivt ind, så jeg håber, at vi i fællesskab medvirker til at borgere og virksomheder kommer igennem på bedste vis.”

Sådan lød ordene i starten af 2020, da vi afsluttede regnskabet for 2019, og nu kan vi så slå 2 streger under regnskabet for ét år, som næppe glemmes i de næste mange år.

Verden over stod året 2020 uden tvivl i Corona ‘ens tegn – en virus med massive udfordringer og konsekvenser. Svendborg Kommune s virke i 2020 blev i den grad også påvirket – både overfor borgere, virksomheder og medarbejdere.

Svendborg Kommune måtte investere i ekstraordinært mange værnemidler, udsætte aktiviteter, og sende mange medarbejdere uden kritiske funktioner på hjemmearbejde.

Herudover måtte der bl.a. etableres fjernundervisning, nødpasningsordninger og hjælpepakker til erhvervslivet i form af: fremrykkelse af anlægsprojekter i millionklassen, fremrykkelse af betalinger for regninger og forlængelse af betalingsfrister til kommunen.

Der er heldigvis lys forude i form af vacciner, og en længe ventet økonomisk indsprøjtning – ”Udligningsreformen”. 

Den 5. maj 2020 indgik Regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Alternativet en aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem fra og med 2021.

Reformen skal sikre et Kommune-Danmark i bedre balance, og resultatet giver uden tvivl Svendborg Kommune et tiltrængt løft, idet udligningen er en vigtig faktor for det serviceniveau vi kan tilbyde vores borgere og virksomheder.

En anden ting, som jeg glæder mig særligt over er, at Svendborg Kommune til trods for en mangeårig slunken kassebeholdning, ekstraordinære Covid-19 udgifter og løbende effektiviseringskrav i millionklassen, kan fremlægge et regnskabsresultatet for den ordinære drift med et pænt overskud på driften på 185,5 mio. kr.

Dette resultat set sammen med anlægsudgifter og finansielle poster udviser en styrket likviditet på 53,9 mio. kr. i 2020.

Svendborg Kommune afholdt i 2020 anlægsudgifter for 170,5 mio. kr. til projekter som køb af Tipsvænget, Vej- og ejendomsvedligeholdelse, udvikling i lokalområder, by- og havneudvikling, og ikke mindst fremrykkede anlæg i forbindelse med Covid-19. 

Anlægsindtægterne for salg af grunde og ejendomme løb op i 46,9 mio. kr. Salget omfattede bl.a. grunde til almene familieboliger, grund til SIMAC og grunde i Tankefund etape 1 og 2.

Med disse ord ønsker jeg god læselyst med Svendborg Kommunes årsberetning for 2020.

 

Svendborg Kommune, den 20. april 2021

Bo Hansen, borgmester