Årsberetning og regnskab 2013

At det i de senere år er blevet vanskeligere, at drive privat virksomhed i mange forskellige brancher er nok kendt for de fleste. Den langvarige krise i den i globale økonomi har svækket efterspørgslen efter varer og serviceydelser med konsekvens for beskæftigelse, indtjening og bidrag til samfundshusholdningen i form af lavere skatter, også i Danmark.

Det er heller ikke nogen hemmelighed, at det afledt at disse omstændigheder også er blevet meget vanskeligere at drive kommunal virksomhed. Og det endda i dobbelt forstand, da skattestop og beskæring af rammerne i de årlige aftaler mellem regeringen og kommunerne giver færre penge til løsning af en større mængde opgaver. Især udgifter afledt af krisen på arbejdsmarkedsområdet og udgifter til den service, som efterspørgslen den demografiske udvikling med flere ældre medborgere medfører, udfordrer økonomien.

Når disse omstændigheder tages i betragtning, er Svendborg Kommunes regnskab for 2013 god og opmuntrende læsning, for det fremgår med stor tydelighed, at planen med at tilpasse kommunen til den ændrede økonomiske virkelighed er lykkedes over al forventning.

Indtægterne, som skal finansiere det hele, landede præcis som forventet. Udgifterne til den løbende drift landede komfortabelt under både det oprindelige budget for året og det budget, som blev korrigeret i løbet af året.

Udgifterne til anlæg landede mærkbart over det oprindelige budget for året, men dog under det budget, som blev korrigeret i løbet af året. Bag ved tallene ligger historien om, at et større efterslæb i afviklingen af anlægsopgaverne er ved at blive indhentet. Der er grund til at glæde sig over den positive beskæftigelsesvirkning, som gennemførelse af anlægsopgaverne har haft på et kritisk tidspunkt for byggefagene.

Det er vigtigt at huske på, at tallene i regnskabet ikke bare har dannet sig selv. Bag hvert enkelt lille tal i den om- fattende regnskabspublikation ligger en fortælling om alle de overvejelser, beslutninger og handlinger, som i daglig-dagen udføres af kommunens mange medarbejdere. Regnskabet er derfor, mere end noget andet, beviset på ansvarlighed, omhyggelighed og stor tilpasningsevne i en verden i hastig forandring. Jeg vil ikke fremhæve nogen særskilt, men jeg vil benytte lejligheden til udtrykke stor tilfredshed med resultatet af den kollektive indsats og rette en tak til alle medarbejdere, hver især.

Hvad fremtiden bringer er det vanskeligt at spå om, men forhåbentlig er vi på vej ud af den globale krise, måske er vi det alligevel ikke. Meldingerne er forskellige, og det første budskab er naturligvis at foretrække frem for det sidste.

Men uanset hvad fremtiden vil bringe, skaber regnskabet for 2013 et bedre udgangspunkt for løsning af opgaverne i Svendborg Kommune, end det oprindeligt var budgetteret og planlagt.


Svendborg Kommune, den 22. april 2014
Lars Erik Hornemann, borgmester