Årsberetning og regnskab 2011

Der findes opgaver, man godt kunne ønske sig at være foruden. Sådan cirka lød min indledning, da jeg skrev forordet til budgettet for 2011.

Bemærkningen sigtede til, at den økonomiske situation var særdeles vanskelig. Vi havde valget mellem at løse opgaven lokalt – og selv afgøre, hvor det skulle gøre ondt - eller blot lade stå til, og så vente på at blive sat under administration. Samlet set var det nødvendigt at gennemføre besparelser for ca. 70 mio. kr.

Vi valgte at tage opgaven på os vel vidende, at rigtig mange borgere ikke ville undgå at mærke besparelser på en lang række af de borgernære serviceydelser. Samtidig var det dog magtpåliggende, at store dele af besparelserne skulle udmøntes gennem effektiviseringer i kommunens organisering af opgaverne uden forringelser, hvad angår selve indholdet i ydelserne.

Nu er det så regnskabets time, og bedømt på de økonomiske hovedtal kan vi heldigvis konstatere, at vi nåede sikkert i mål med det, som vi havde sat os for. Jeg mener stadig, at vi helst havde været opgaven foruden, men når det så er sagt, må der udtrykkes stor tilfredshed med den måde opgaven er blevet ført ud i livet.

For bag det ubehagelige udgangspunkt indeholder regnskabet for 2011 den positive fortælling om en ansvarlig og engageret indsats fra de ansatte på alle niveauer overalt i kommunen. Regnskabet for 2011 indeholder også fortællingen om viljen og evnen til omstilling, og regnskabet for 2011 indeholder ikke mindst fortællingen om evnen til at tænke i nye og mere effektive løsninger.

Jeg vælger at se dette som et positivt udgangspunkt for de opgaver, som venter forude. Der er nemlig ikke noget som tyder på, at det i de kommende år vil blive lettere, - tværtimod. Den internationale økonomiske krise raser med uformindsket styrke, og Danmark er i den sammenhæng ikke gået ram forbi.

Den samlede offentlige sektor er under et stort pres, hvilket det historisk store underskud på statsbudgettet aktuelt vidner om. Og det vil helt sikkert tage år, og ikke mindst store anstrengelser, at vende minus til plus. For kommunerne vil det betyde, at der ikke fra statslig side kan forventes noget økonomisk bidrag til finansiering af nye udgiftskrævende opgaver.

Derfor er det godt at vide, at vi selv kan gøre en forskel. Regnskabet for 2011 tydeliggør denne forskel, og det gør, at jeg ikke frygter for fremtiden. Vi har nemlig god grund til at have selvtillid i Svendborg Kommune.

Svendborg Kommune, den 17. april 2012
Curt Sørensen, borgmester

Læs hele årsberetningen og tilhørende materiale her: