Grønt energifællesskab på vej i Skårup

Borgere og virksomheder i Skårup kan formentlig snart blive en del af et grønt energifællesskab, der kan producere, lagre og dele lokal grøn energi mellem medlemmerne – til gavn for både klima, økonomi og landsbylivet. 

Klimaforandringer, stigende energipriser, tvivl om forsyningssikkerhed. Argumenterne for mere vedvarende energi mangler ikke.

Til gengæld kan solceller og vindmøller – forventeligt og forståeligt – møde modstand fra de lokalsamfund og naboer, der får udsigt til dem.

Den udfordring er der flere forskellige løsninger på, og én af dem er nu på vej i Skårup: et energifællesskab, som gennem lokal produktion og deling af energi skal sikre en stabil, grøn energiforsyning til rimelige priser, mens de penge, der måtte komme i overskud, kan komme lokalsamfundet til gavn på anden vis.

Med andre ord en løsning med både grønne, økonomiske og sociale fordele.

Lokal opbakning

Bag det kommende energifællesskab står en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Skårup Lokalråd, Svendborg Kommune og det kommunale selskab Svendborg VE, der siden sidste efterår har undersøgt muligheden for at gå sammen om at producere og dele energi, for eksempel gennem fælles indkøb og drift af solceller.

Og det er der stor lokal interesse for, fortæller formand for Skårup Lokalråd Stine Skøtt Thomsen, der har været med i arbejdsgruppen:

”Vi er mange, der både gerne vil gøre noget godt for klimaet og samtidig ønsker en mere forudsigelig elpris – især efter sidste vinter. Helt konkret har vi allerede holdt møde med flere skoler, foreninger og virksomheder, som har vist stor interesse for at bidrage lokalt til den grønne omstilling. Men det er faktisk tanken, at alle borgere i Skårup på sigt skal kunne være med, og vi håber selvfølgelig, at mange vil gribe muligheden,” udtaler hun.

Også fra Svendborg Kommunes perspektiv er der god ræson i at være med i et lokalt energifællesskab, hvis man spørger formand for Teknik- og Miljøudvalget Jesper Kiel:

”Hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling, er det helt afgørende, at vi får skabt større opbakning til den lokale produktion af vedvarende energi. Og det kræver, at lokalsamfundene får mere ud af solceller og vindmøller end den gode samvittighed. I det perspektiv er energifællesskaber en spændende ny mulighed, og vi har nogle kommunale tagflader i Skårup, som vi gerne vil være med til at lægge solceller på og lade indgå i et lokalt energifællesskab,” fortæller han.

Stiftende generalforsamling i november                                                                                

Til november kulminerer det første års arbejde, når arbejdsgruppen indkalder til en stiftende generalforsamling for Skårups Bæredygtige Energifællesskab, hvor borgere, virksomheder, kommunen og andre kan melde sig ind.

Fakta om energifællesskaber

  • Med et lokalt energifællesskab kan energi produceres tættere på, hvor den skal bruges, samtidig med at den bygger på vedvarende energikilder som for eksempel sol. På den måde kan et energifællesskab supplere og aflaste – men ikke erstatte – den kollektive energiforsyning. Der er med andre ord ikke tale om total selvforsyning.
  • Et energifællesskab kan inkludere både fælles og private energiproducerende anlæg. Hvis der eksempelvis er tale om solceller, kan det være både nye solceller, som indkøbes og driftes i fællesskab og opsættes på eksempelvis store tagflader, og eksisterende solceller på lokale borgeres almindelige hustage.
  • Elprisen vil afhænge af, hvilke anlæg der indgår i energifællesskabet. Det vil sandsynligvis hverken blive markedets billigste eller dyreste pris, men en fornuftig gennemsnitspris.
  • Når energifællesskabet med tiden kan begynde at generere overskud, kan pengene bruges til at investere i nye anlæg, men må også anvendes til lokale sociale og miljømæssige formål.

Baggrund

  • Energifællesskabet er under etablering på initiativ fra Svendborg Kommune, Vand og Affald (Svendborg VE) og Skårup Lokalråd. 
  • Ét af målene i Svendborg Kommunes Klimahandleplan 2022 er at være med til at stifte mindst ét energifællesskab med kommunen som deltager inden 2030. Læs mere på www.svendborg.dk/klimahandleplan
  • Ifølge Svendborg Kommunes Klima- og Energipolitik 2019 skal Svendborg Kommune som geografisk område være 100% omstillet til vedvarende energi i 2040 og allerede i 2030 for kommunen som virksomhed, det vil sige driften af kommunale bygninger, busser og færger samt medarbejderkørsel.