Sygepleje

Sygepleje kan ydes til alle borgere i kommunen døgnet rundt - året rundt.

Borgere kan henvises til sygepleje af egen læge, speciallæge, sygehuset eller borgeren kan selv tage kontakt til sygeplejerskerne ved behov.

Sygepleje kan ydes til ordinerede sygeplejeopgaver samt alle pleje- og omsorgsrelaterede opgaver.

Sygepleje kan ydes i kommunens 10 sygeplejeklinikker eller i borgerens eget hjem.

Det er sygeplejersken der individuelt vurderer hvor sygeplejen tilbydes.

Sygeplejerskerne er organiseret under kommunen i Hjemmepleje Øst og Hjemmepleje Vest, og har telefontid dagligt på hverdage mellem kl. 14-15.

Ved akut brug for hjælp kan man hele døgnet få kontakt med en sygeplejerske:
  • Hjemmepleje Vest - telefon: 62 23 44 00
  • Hjemmepleje Øst - telefon: 62 23 43 63