Sygepleje

Sygepleje kan ydes til alle borgere i Svendborg Kommune, døgnet rundt – året rundt.

Borgere kan henvises til sygepleje af egen læge, speciallæge, sygehuset, eller borgeren kan selv kontakte sygeplejerskerne ved behov. Når borgeren er henvist, vil sygeplejersken lave en faglig vurdering og sammen med borger, lægge en plan for det videre forløb.

Som udgangspunkt vil borgerne modtage sygepleje på en af de fem sygeplejeklinikker i kommunen.

Borgeren kan selv at bestille tid på sygeplejeklinikken, så man slipper for at vente på at sygeplejersken kommer. Og man undgår også at ens hjem omdannes til en kommunal arbejdsplads.

Det er muligt at modtage sygepleje i en sygeplejeklinik på alle ugens dage i tidsrummet fra kl. 7 til kl. 17, samt i weekender og på helligdage.

Vurderer sygeplejersken, ud fra en faglig begrundelse, at borgerens funktionsniveau ikke gør det muligt at modtage sygepleje i en klinik, vil borgeren modtage indsatsen i eget hjem.

I Svendborg Kommune ydes der f.eks. sygepleje indenfor disse områder:

 • Vejledning om hvordan man forebygger sygdom
 • Vejledning om sundhedsfremmende tiltag
 • Støtte og vejledning i at leve med en kronisk sygdom, f.eks. diabetes eller kronisk lungesygdom (KOL)
 • Pleje og omsorg til alvorligt syge og døende
 • Omsorg og støtte til pårørende og efterladte
 • Hjælp ved akut opstået sygdom
 • Støtte til at kontakte f.eks. egen læge eller sygehus
 • Sårbehandling
 • Behandling af hævede ben
 • Behandling af infektioner
 • Behandling af ufrivillig vandladning
 • Støtte til medicindispensering og administration af medicin
 • Blodtryksmåling
 • Blodsukkermåling
 • Skift af kateter og sonder
 • Injektioner og intravenøs behandling
 • Sondeernæring eller parenteral ernæring
 • stomipleje

 

Sygeplejen tilrettelægges så den støtter borgeren i at nå de mål borgeren har for deres forløb, så de så hurtigt som muligt kan genoptage deres hverdag og igen blive uafhængige af hjælp.

Sygeplejen er organiseret i Hjemmepleje Øst og Hjemmepleje Vest, og har telefontid dagligt på hverdage mellem kl. 14.00 – 15.00

Ved akut brug for hjælp kan man hele døgnet få kontakt med en sygeplejerske:

Hjemmepleje Vest – telefon: 62 23 44 00

Hjemmepleje Øst – telefon: 62 23 43 63

 

Oversigt over vores sygeplejeklinikker:

Hjemmepleje Vest:

Tåsinge (på plejecentret), Syrenvej 24, Svendborg

Stenstrup (på plejecentret), Hostrupvej 1, Stenstrup

Aldersro, Aldersro 4, Svendborg

 

Hjemmepleje Øst:

Byskoven (ved områdekontoret), Byskoven 11, Svendborg

Gudme (ved sektionen), Storkehavevej 6, Gudme