Madservice

Alle borgere i Svendborg Kommune, som modtager en social pension (almindelig folkepension eller førtidspension), kan visiteres til madservice efter en individuel konkret vurdering.

Kølemad, som er vacuumpakket i éngangsemballage.

Leverandører:


Pris og betaling pr. 01.03.22:

  • 54,50 kr. for en almindelig hovedret
  • 48,50 kr. for en lille hovedret
  • 16,75 kr. for en biret
  • 31,25 kr. for en frokostanretning 
  • 71,25 kr. for hovedret+biret

Betaling sker ved træk i pensionsudbetalingen.