Madservice

Alle borgere i Svendborg Kommune, som modtager en social pension (almindelig folkepension eller førtidspension), kan visiteres til madservice efter en individuel konkret vurdering.

Kølemad, som er vacuumpakket i éngangsemballage.

Leverandører:


Pris og betaling:

  • 52,50 kr. for en almindelig hovedret pr. 1. januar 2021
  • 46,75 kr. for en lille hovedret pr. 1. januar 2021
  • 16,00 kr. for en biret pr. 1. januar 2021
  • 30,00 kr. for en frokostanretning pr. 1 januar 2021
  • 68,50 kr. for hovedret+biret pr. 1. januar 2021

Betaling sker ved træk i pensionsudbetalingen.