Madservice

Madservice

Alle borgere i Svendborg Kommune, som modtager en social pension (almindelig folkepension eller førtidspension), kan visiteres til madservice efter en individuel konkret vurdering.

Kølemad, som er vacuumpakket i éngangsemballage.

Leverandører:


Pris og betaling:

  • 49,00 kr. for en almindelig hovedret pr. 1. januar 2019
  • 43,50 kr. for en lille hovedret pr. 1. januar 2019
  • 15,00 kr. for en biret pr. 1. januar 2019

Betaling sker ved træk i pensionsudbetalingen.