Madservice

Madservice

Alle borgere i Svendborg Kommune, som modtager en social pension (almindelig folkepension eller førtidspension), kan visiteres til madservice efter en individuel konkret vurdering.

Kølemad, som er vacuumpakket i éngangsemballage.

Leverandører:


Pris og betaling:

  • 46,50 kr. for en almindelig hovedret pr. 1. januar 2017
  • 42,00kr. for en lille hovedret pr. 1. januar 2017
  • 14,00 kr. for en biret pr. 1. januar 2017

Betaling sker ved træk i pensionsudbetalingen.