Madservice

Alle borgere i Svendborg Kommune, som modtager en social pension (almindelig folkepension eller førtidspension), kan visiteres til madservice efter en individuel konkret vurdering.

Kølemad, som er vacuumpakket i éngangsemballage.

Leverandører:


Pris og betaling pr. 01.01.24:

  • 59,75 kr. for en almindelig hovedret
  • 53,25 kr. for en lille hovedret
  • 18,25 kr. for en biret
  • 34,25 kr. for en frokostanretning (4 slags pålæg)
  • 18,25 kr. for en frokostanretning (2 slags pålæg)

Betaling sker ved træk i pensionsudbetalingen.