Hjemmehjælp

Hjemmehjælp tilbydes borgere, der på grund af et fysisk eller psykisk handicap har behov for praktisk bistand og/eller personlig pleje i eget hjem.

Ved henvendelser om behov for hjemmehjælp foretager Svendborg Kommune en individuel vurdering af borgerens funktionsniveau. Ud fra dette vurderes hvad borgeren kan tildeles af personlig og praktisk hjælp i hjemmet.


Afgørelse om hjemmehjælp

Når der opstår behov for hjælp, kan borgeren eller pårørende kontakte Myndighedsafdelingen. I den forbindelse vurderes det hvilken hjælp der er behov for.

Borgerens behov for personlig pleje vurderes ud fra:

  • Hvad borgeren selv kan klare eller tage del i.

Borgerens behov for øvrig praktisk hjælp vurderes ud fra:

  • Hvad borgeren selv kan klare eller tage del i
  • Om der er en rask ægtefælle i hjemmet, som kan hjælpe til
  • Om der er pårørende i nærheden, som har mulighed for at træde til.

Visitator vurderer om der tilbydes rehabilitering inden evt. bevilling af varig hjælp.

De samlede ressourcer i hjemmet danner således baggrund for den hjemmehjælp, der kan visiteres.
Tildeling af hjælp er alene betinget af et fysisk eller psykisk handicap.


Afgørelsen om hjælp vil foreligge skriftligt. Hjælpen bliver løbende vurderet, så der ydes den hjælp, der aktuelt er behov for.


Frit valg af leverandør

I forbindelse med lov om frit valg af leverandør, kan man som borger vælge, om man ønsker praktisk hjælp leveret af en privat eller offentlig leverandør. Leverandørerne skal være godkendt af kommunen.

Ønskes en anden leverandør til den i forvejen visiterede hjælp til personlig pleje, kan der benyttes et fritvalgsbevis, der giver mulighed for at vælge en CVR registreret virksomhed som leverandør af ydelserne.


Varig eller midlertidig hjælp?

Kommunen tilbyder varig hjælp til borgere, der har et varigt behov for hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp.  Hjælpen ydes i hjem overalt i kommunen. Serviceniveauet er det samme uanset boform. Varig hjælp er gratis.

Kommunen tilbyder midlertidig hjælp, såfremt borgerens behov for hjælp er af midlertidig karakter. Midlertidig hjælp er gratis.