Nødkald

Nødkald bevilliges efter Servicelovens § 112.

Akut hjælp kan omfatte:

  • Nødkald, et kaldeanlæg til Hjemmeplejen, hvor borgeren kan aktivere nødkaldet ved tryk på en alarmknap, der bæres om håndled eller hals.
  • Nødkald bevilliges efter Servicelovens § 112 til borgere der vurderes ude af stand til at anvende telefonkald.
  • Telefonkald, er et direkte tlf. nummer til Hjemmeplejen, hvor borgeren ved opringning opnår kontakt. Telefonkald bevilliges efter Servicelovens § 87.
  • Forudsætning for bevilling af nødkald og telefonkald er, at borgeren har varigt og betydeligt  nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne.
  • Nødkald og telefonkald bevilliges som udgangspunkt som et midlertidigt udlån og behovet vil løbende blive revurderet.
  • Nødkald og telefonkald bevilliges efter en konkret individuel vurdering.