Indkøb, administration samt udbringning af varer

Jfr. § 83 i Lov om social service yder kommunen hjælp til:

  • Betaling og administration af borgerens økonomi
  • Bestilling af varer
  • Specielle indkøb
  • Vareudbringning


Formålet med hjælpen
At yde hjælp eller støtte til borgere, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke er i stand til selv - eller har pårørende til - at udføre opgaven.