Ledsageordning

Ledsageordning er et servicetilbud til voksne personer (18-67 år) og unge (16-18 år), som ikke kan færdes almindeligt uden for hjemmet på grund af betydelig og varig nedsat funktionsevne.
Såfremt en borger har en ledsageordning når vedkommende fylder 67 år, bevares ledsageordningen udover det fyldte 67 år.

Man kan få bevilget op til 15 timers ledsagelse pr. måned, og der kan opspares timer indenfor en periode på 6 måneder.

Myndighedsafdelingen bevilger ledsageordningen efter et individuelt skøn, og ledsageren er så ansat i Ældreområderne. Lønudgift til ledsager er gratis for borgeren. Borgeren betaler sine egne og ledsagerens udgifter i forbindelse med aktivitet og transport.

Borgere over 18 år kan få udbetalt et kontant tilskud til selv at varetage ansættelse af ledsagere.

Ansøgning:
Ønsker du at søge om en ledsageordning, skal du henvende dig til Myndighedsafdelingens visitatorer, Svinget 14, 5700 Svendborg, Telefon: 62 23 40 00 tryk 1.