Hjælp til rengøring

Praktisk hjælp tilbydes til borgere, der på grund af nedsat funktionsniveau har behov for hjælp eller støtte til rengøring og praktiske opgaver i hjemmet.

 

Ved henvendelser om behov for hjælp eller støtte foretager Svendborg Kommune en individuel vurdering af borgerens funktionsniveau.

Ud fra dette vurderes, hvad borgeren kan tildeles af praktisk hjælp i hjemmet. Svendborg Kommune arbejder ud fra et rehabiliterende syn – altså at borgeren så vidt muligt selv varetager opgaverne. Omfanget af hjælp vil løbende blive vurderet og tilpasset borgerens behov. 

 

Rengøring i eget hjem kan omfatte rengøring af stue, soveværelse, køkken, badeværelse og entre, samt støvsugning af tilgængelige fodpaneler og mest anvendte møbler.

Der vil som regel tilbydes støvsugning hver 14. dag. Har borgeren en selvkørende støvsuger, kan der tilbydes manuel støvsugning hver 4 uge.

 

Yderligere information kan læses nedenfor i ’Kvalitetsstandard - praktisk hjælp’.