Hjælp til rengøring

Praktisk hjælp tilbydes til borgere, der på grund af nedsat funktionsniveau har behov for hjælp eller støtte til rengøring og praktiske opgaver i hjemmet.

Ved henvendelser om behov for hjælp eller støtte foretager Svendborg Kommune en individuel vurdering af borgerens funktionsniveau.

Ud fra dette vurderes, hvad borgeren kan tildeles af praktisk hjælp i hjemmet. Svendborg Kommune arbejder ud fra et rehabiliterende syn – altså at borgeren så vidt muligt selv varetager opgaverne. Omfanget af hjælp vil løbende blive vurderet og tilpasset borgerens behov. 

Den praktiske hjælps omfang er altid en konkret individuel vurdering og kan omfatte: Rengøring af de daglige benyttede rum, som eksempelvis; stue, soveværelse, køkken, badeværelse og entre. Som hovedregel visiteres der til praktisk hjælp hver 14. dag på hverdage. 

Yderligere information kan læses nedenfor i ’Kvalitetsstandard - praktisk hjælp’.