Borgerportalen - Ældreområdet

Får du hjælp fra Ældreområdet, har du og dine pårørende mulighed for at se din journal via selvbetjening på Borgerportalen.

Hvad er Borgerportalen 
I Borgerportalen har du mulighed for at følge med i de oplysninger, som kommunen har registreret om dig i den elektroniske omsorgsjournal.

Får du hjælp fra én eller flere af kommunens afdelinger indenfor hjemmehjælp, sygepleje, træning, sundhedsfremme, hjælpemidler og hverdagsteknologi eller forebyggende hjemmebesøg, vil du kunne se din journal.

  • Du kan se din journal
  • Du kan se din kalender med dine aftaler og besøgstider
  • Du kan ansøge om kropsbårne hjælpemidler
  • Du kan se dine bevillinger og hvem der leverer disse indsatser
  • Du kan sende og modtage en besked.

Adgang til pårørende
På Borgerportalen kan du som pårørende ansøge om fuldmagt til at se journal og handle på vegne af en anden borger.
Vælg ”pårørende” og log in med MitId. Herefter bliver du guidet til at ansøge om fuldmagt.

Bemærk
Hvis du klikker på dit navn i øverste højre hjørne, vil du kunne se dine kontaktoplysninger, samt hvem der har fået fuldmagt til at logge ind på dine vegne. Fuldmagter udstedes kun med dit samtykke.