Lodsejermøde den 19. marts 2015

Lodsejermøde Hørup Å vådområdeprojekt

Den 19. marts 2015 holdt Svendborg Kommune møde for lodsejerne i vådområdeprojektet ved Hørup Å.

Petersminde Teglværk, NaturErhvervsstyrelsen og Svendborg Kommune orienterede om projektet, herunder muligheder for erstatning og for salg af ler til teglværket forud for projektets realisering.

Oplæggene fra mødet kan hentes ved at klikke her: Petersminde Teglværk NaturErhvervsstyrelsen - Svendborg Kommune

På mødet blev der nedsat et lodsejerudvalg med følgende medlemmer:

Henrik Westphal

Simon Foged

Jens Himmelstrup

Peter Nør Hansen

Søren Hansen

Lodsejerudvalget vil sammen med en vurderingssagkyndig og en repræsentant for NaturErhvervsstyrelsen sætter alle arealer indenfor projektområdet i taks med henblik på vurdering af jordprisen i området.

På mødet blev der refereret til forundersøgelsen. Rapporter fra denne kan hentes her: Teknisk forundersøgelse - Ejendomsmæssig forundersøgelse.

Henvendelse vedrørende projektet kan ske til

Svendborg Kommune

Biolog Terkel Broe Christensen

E-mail:natur@svendborg.dk

Tlf.: 62 23 34 38